Aký ste typ investora?

22.10.2018 (15:00)

Skôr, ako sa pustíte do investovania, je dôležité zistiť, ako znášate riziko a adekvátne naň reagujete. Spoznávanie seba ako investora je vždy podmienené hľadaním istých povahových čŕt, ktoré sa pri investovaní prejavujú. Na rozhodovací proces investora okrem racionálneho myslenia vplývajú aj jeho emócie, ktoré vyplývajú z povahových a osobnostných vlastností.

Hlavným rozdielom medzi tromi jednotlivými typmi investorov je vnímanie peňazí. Pri investovaní je dôležité si uvedomiť skutočnosť, že ak pri aktuálnom poklese hodnoty investície nedôjde k jej spätnému predaju, investor neutrpí reálnu stratu, ale len účtovnú. K skutočnej finančnej strate dôjde, ak sa investor rozhodne investíciu v danom momente predať.

Úspešní investori poznajú svoje vlastné slabé stránky a teda dávajú pozor, aby nimi neboli pri svojom rozhodovaní ovplyvnení a sú schopní si svoje nesprávne rozhodnutia priznať dostatočne včas a tým sa vyhnúť ďalším zbytočným stratám.

Do ktorej z nasledujúcich troch skupín investorov patríte vy?
 

Konzervatívny investor

Tento investor nie je priaznivcom vysokého rizika. Radšej zarobí menej, ako by mal riskovať straty. Investor tohto typu sa zameriava predovšetkým na investovanie do fondov peňažného trhu, prípadne do dlhopisových fondov, ktoré majú nízke riziko.

Cieľom konzervatívneho investora a jeho investičnej stratégie je:
  • udržať výšku investovaného kapitálu,
  • dosiahnuť v krátkodobom horizonte primeraný zisk, ktorého výška zodpovedá minimálne miere inflácie.
Avšak pre pokrytie inflácie v dlhodobom horizonte je aj určitý podiel akcií v portfóliu konzervatívneho investora vhodný. Jeho výška závisí od investičného horizontu cieľov, ktoré si investor stanovil.

1
 

Vyvážený investor

Vyváženie investície znamená správne rozloženie financií s cieľom kombinovať bezpečné investície, ktoré mu prinášajú pravidelný a dlhodobý výnos, s tými rizikovejšími v približne rovnakom podiele. Jeho cestu možnosť nazvať ako „zlatú strednú cestu“. Vyvážený investor teda akceptuje strednú úroveň investičného rizika.

Cieľom vyváženého investora je:
  • dosiahnutie maximálneho výnosu,
  • rast hodnoty majetku v strednodobom, resp. dlhodobom horizonte (3 – 8 rokov)
2


Dynamický investor

Dočasné poklesy trhu pre dynamického investora znamenajú príležitosť k investícii (trhy sú lacné). Hlavnou motiváciou je maximálny výnos a nezaujíma ho ani vysoké riziko. Tento typ investora sa vyznačuje nízkou averziou rizika.

Jeho cieľom je:
  • dosiahnuť vysoký zisk z investície aj pri vyššej miere rizika
  • maximalizácia výnosu v dlhodobom horizonte (5 – viac rokov)
Portfólio dynamického investora tvoria predovšetkým akciové fondy, zvyšok umiestňuje do dlhopisových fondov a zanedbateľnú časť tvoria peňažné fondy, ktoré plnia stabilizačnú funkciu. Vzhľadom na vysoký podiel akciových fondov vo svojom portfóliu investor nevylučuje ani možnosť investícií do menej známych spoločností, ktoré môžu priniesť vysokú výnosnosť v podobe dividend a kapitálových ziskov. Investičný horizont je dlhodobý, preto sa odporúča takáto skladba portfólia investorom, ktorí majú s investovaním do podielových fondov už dlhodobejšie skúsenosti a nepodliehajú panike pri dočasných poklesoch kurzov.

3

Vyskúšajte si jednoduchý a rýchly online dotazník od mBank, v ktorom ľahko zistíte, akým ste investorom.
 

Investujte do fondov už od 15€

Internetová banka mBank ponúka samoobslužný online supermarket investičných fondov - mFondy. Klienti môžu investovať odkiaľkoľvek, kde majú prístup na internet, pričom minimálna investícia predstavuje len 15 eur.

Fondy v ponuke mBank sú otvorené investičné fondy, čo pre klienta znamená, že môže kedykoľvek do fondu vstúpiť a zároveň aj svoju investíciu v prípade potreby kedykoľvek odpredať. Klient má peniaze po odpredaní fondov na svojom bežnom účte v priebehu niekoľkých dní.

mBank aktuálne ponúka možnosť investovať bez vstupných poplatkov do širokej ponuky investičných fondov prispôsobenej potrebám jednotlivých druhov investorov. Internetová banka mBank zároveň má aj ponuku fondov rozdelenú podľa investičných stratégii.
 

TIP mBank

Keď kupujete napríklad dovolenku alebo lyže, tak počkáte na first minute/last minute, prípadne si lyže nekupujete v sezóne, pretože sú drahé a toto sa dá aplikovať aj na investovanie – nekupovať, keď je draho.

Zlaté pravidlo investovania znie:
nakupujeme, keď je lacné, predávame keď je drahé.
Pri pravidelnom investovaní, nie len, že si klient buduje disciplínu, ale navyše sa nemusí sústreďovať na časovanie trhu, ale kupuje aj keď je lacno aj draho, čiže v konečnom dôsledku sa mu nákupná cena spriemeruje.

(PR servis)
 
Zdroj: mBank, Foto: Ivan Sedlák