Amundi investičné výhľady 2024: Trhy šliapnu na brzdu, stále však ponúkajú zaujímavé investičné príležitosti

31.01.2024 (15:15)

Investičná spoločnosť Amundi očakáva v tomto roku pomalší rast svetovej ekonomiky, k oživeniu by mohlo dôjsť skôr až ku koncu roka. Slabšie globálne ekonomické vyhliadky sú odrazom spomalenia na vyspelých trhoch, ktoré stále čelia vyššej, aj keď spomaľujúcej sa, inflácii. Tá je tlmená zvýšenými úrokovými sadzbami, čo obmedzuje dopyt domácností. Očakáva sa, že rast svetového HDP dosiahne tento rok 2,4 %.
  • Ekonomický rast sa v roku 2024 spomalí. Vývoj na finančných trhoch už nemusí byť tak pozitívny ako v minulom roku. Trhy však zostávajú optimistické a do svojich očakávaní už zahrnuli oslabujúcu infláciu a rýchlo klesajúce úrokové sadzby.

  • Geopolitické napätie na Ukrajine, v oblasti Blízkeho východu a ťažké vzťahy s Čínou môžu významne ovplyvniť globálne trhy. Napriek tomu sa neočakáva, že by tieto udalosti v roku 2024 mohli ďalej eskalovať.

  • Rok 2024 bude o diverzifikácii. Správnymi ingredienciami by mohli byť akcie aj dlhopisy. Dariť by sa mohlo taktiež investíciám spojeným s aktuálnymi megatrendmi, ako je transformácia v energetike či umelá inteligencia.

Investičná spoločnosť Amundi očakáva v tomto roku pomalší rast svetovej ekonomiky, k oživeniu by mohlo dôjsť skôr až ku koncu roka. Slabšie globálne ekonomické vyhliadky sú odrazom spomalenia na vyspelých trhoch, ktoré stále čelia vyššej, aj keď spomaľujúcej sa, inflácii. Tá je tlmená zvýšenými úrokovými sadzbami, čo obmedzuje dopyt domácností. Očakáva sa, že rast svetového HDP dosiahne tento rok 2,4 %.

„Prudký rast na konci roka 2023 čiastočne vyčerpal potenciál, ktorý sme pôvodne videli až v roku 2024. Preto sa domnievame, že tento rok nebude taký silný, ale napriek tomu by mohol investorom priniesť kladné reálne zhodnotenia. Úrokové sadzby zostávajú vysoké, čo poskytuje stabilný základ pre investície. Kľúčové bude, ako rýchlo budú centrálne banky znižovať úrokové sadzby a akým geopolitickým udalostiam budeme v tomto roku čeliť,“ komentuje výhľady Petr Zajíc, senior portfólio manažér Amundi.

Ekonomické výhľady:

Amundi očakáva tento rok vo svete pomalší ekonomický rast, vrátane možnej miernej recesie v USA. Slabšiemu rastu budú čeliť aj krajiny eurozóny, kde sa okrem prísnejšej menovej politiky ECB začínajú prejavovať reštriktívnejšie fiškálne politiky jednotlivých štátov.

Podobný vývoj je očakávaný aj v Číne, kde ekonomika spomaľuje už od minulého roka. Čína naďalej čelí utlmenému domácemu dopytu a dlhodobým problémom v realitnom sektore. Opakom je India, ktorá vystupuje ako nová ekonomická veľmoc so skvelými vyhliadkami, silným domácim dopytom a značnými investíciami do infraštruktúry a digitalizácie. Mierne pozitívny zostáva aj rast Japonska.

Investičné výhľady 2024:

Rok 2024 by mohol predovšetkým priať diverzifikovaným portfóliám založených na viacerých aktívach, vrátane akcií a dlhopisov. Práve s výhľadom na ďalšie znižovanie úrokových sadzieb by ceny dlhopisov mohli pokračovať v raste. S ohľadom na vyššie spomínané výrazné rasty na konci roka 2023, je ale veľmi dôležité načasovanie takejto investície.

Dobrou voľbou by mohli byť aj akcie, kde bude dôležitý kvalitný a flexibilný výber. Preferujeme predovšetkým defenzívny prístup a zameriavame sa na akcie s nižšou valuáciou, nízkou volatilitou a stále solídnymi ziskami. Očakávané oživenie ekonomiky v závere roku 2024 by potom mohlo byť zaujímavé pre cyklické tituly napríklad v sektore priemyslu. Pri akciách je potrebné stále venovať pozornosť témam a oblastiam, ktoré sú v súlade s aktuálnymi megatrendmi, ako je energetická transformácia, MedTech, umelá inteligencia či digitálna ekonomika. Klesajúce úrokové sadzby vytvárajú tiež priaznivejšie prostredie pre menšie alebo stredné spoločnosti.

„Sledovanie megatrendov je pre investorov kľúčové pre prispôsobenie portfólia dlhodobým príležitostiam. Ide napríklad o trend nedostatku vody či starnutie populácie. Identifikácia a reakcia na tieto trendy by mohli vytvárať hodnotu v portfóliu a chrániť ju pred prípadnými rizikami a výkyvmi na trhu,“ hovorí Vafa Ahmadi, šéf tematických fondov v CPR AM.

K tradičnej diverzifikácii môžu ďalej prispievať nehnuteľnosti a alternatívne aktíva (napríklad hedžové fondy). Zlato môže ponúknuť zabezpečenie pred geopolitickými rizikami a niektoré komodity potom v boji proti inflácii.
 
Zdroj: Amund, Foto: Ivan Sedlák