Analýza: Ktoré krajiny sú najviac ohrozené spomalením globálnej ekonomiky

02.04.2019 (12:00)

Očakávané spomalenie globálnej ekonomiky by sa spomedzi európskych krajín výrazne dotklo Cypru, Chorvátska, Talianska či Rumunska. V ohrození by však boli aj ďalšie krajiny v Amerike, Afrike či Ázii.


Rast globálnej ekonomiky dosiahol svoj vrchol v rokoch 2017 a 2018. V súčasnosti sa očakáva jeho spomalenie. Preto sa analytici Euler Hermes snažili odpovedať na otázku, ktoré krajiny sú spomalením ekonomiky najviac ohrozené. Mapovali pritom tri kľúčové oblasti ekonomík jednotlivých krajín – externé financovanie, obchod a ceny komodít.

Na základe súhrnných výsledkov zo všetkých troch oblastí boli ako „veľmi ohrozené“ vyhodnotené krajiny Argentína, Cyprus, Turecko, Bahrajn, Jordánsko a Tunisko. Práve v týchto krajinách sa predpokladá, že ich ekonomiky najviac pocítia očakávanú globálnu recesiu. K „ohrozeným“ sa zaradilo ďalších 12 krajín, vrátane európskych – Chorvátska, Talianska a Rumunska.

„Krajiny strednej Európy vrátane Slovenska, ktoré boli pred 10 rokmi krízou výrazne zasiahnuté, sú v súčasnosti voči externým zmenám ďaleko odolnejšie, a to najmä vďaka zlepšenej ekonomickej stratégii a dostatočnej rezerve cudzích mien vytváranej počas posledného desaťročia. Preto dnes nepatria medzi tak ohrozené krajiny,“ vysvetľuje Peter Mucina, Country Manager spoločnosti Euler Hermes.

Z pohľadu iba externého financovania bolo identifikovaných 18 krajín, ktoré by výraznejší pokles svetovej ekonomiky mohol oslabiť, pričom osem z nich by dôsledky poklesu priamo pocítilo (napríklad Argentína, Tunisko, Turecko alebo Cyprus).

V oblasti obchodu analýza označila až 45 krajín, ktorých ekonomiky sú závislé na exporte, a preto sa dá s veľkou pravdepodobnosťou očakávať, že by mal na ne pokles globálneho ekonomického cyklu dopad. Z toho sedem krajín (medzi nimi Taliansko, Rumunsko, Chorvátsko a Vietnam) je vystavených systematickému riziku spojenému s externou likviditou, verejným a externým dlhovým ratingom a makroekonomickými ukazovateľmi.

Treťou analyzovanou oblasťou boli ceny komodít. Medzi ohrozené bolo zaradených 14 krajín (vrátane Argentíny a Južnej Afriky) s energetickým exportom a 11 krajín (vrátane Alžírska a Ománu) exportujúcich komodity mimo ropy.

„Cieľom tejto štúdie bolo vypracovať zoznam krajín, ktoré v prípade poklesu celosvetového hospodárstva bude treba pozornejšie sledovať a ktoré budú musieť vynaložiť väčšie úsilie na zvládnutie situácie. Samozrejme, počet týchto krajín nemusí byť konečný. Závisieť bude od výkonnosti danej ekonomiky a toho, či sa naplnia priaznivejšie alebo negatívnejšie scenáre spomalenia,“ dopĺňa Peter Mucina.
 
Zoznam krajín ohrozených spomalením globálnej ekonomiky
Veľmi ohrozené
Amerika Argentína
Európa Cyprus, Turecko
Stredný východ & Afrika Bahrajn, Jordánsko, Tunisko
Ohrozené
Amerika Ekvádor, Trinidad a Tobago
Európa Chorvátsko, Taliansko, Rumunsko
Ázia & Pacifik Vietnam
Stredný východ & Afrika Alžírsko, Kamerun, Etiópia, Omán, Južná Afrika, Zambia

Pozn: Pri hodnotení krajín bola kľúčová kombinácia troch faktorov – ich externého financovania, obchodu a cien komodít.
 
Zdroj: Euler Hermes, Foto: redakcia