Bankám sa v desiatich mesiacoch darilo, ich zisk stúpol na takmer miliardu

30.11.2023 (17:15)

Bankový sektor ku koncu októbra výraznejšie rástol. Desaťmesačný zisk bánk medziročne stúpol o 49,3 % na 970,1 mil. eur.

Čisté úrokové výnosy, ktoré tvoria najväčšiu časť výnosov bankového sektora, podľa údajov Národnej banky Slovenska (NBS) medziročne stúpli o 29,8 % na 1,84 mld. eur. Čisté výnosy z poplatkov a provízií vzrástli o 3,1 % na 641,8 mil. eur.

Za rastom zisku stojí podľa národnej banky najmä nárast čistých úrokových príjmov, a to najmä zo sektora podnikov. V oblasti retailu bol rast mierny. Úroková marža bánk sa vrátila podľa centrálnej banky na podstatne zdravšiu úroveň v porovnaní s minulou dekádou. Jej ďalší výraznejší rast sa však už neočakáva. Hlavným faktorom ďalšieho vývoja zisku bude stabilný rast úrokových príjmov, najmä z úverov na bývanie.

Ziskovosť slovenského bankového sektora začína mierne zaostávať za ostatnými krajinami EÚ. „Napriek tomu, že s nárastom úrokových sadzieb dosahujú banky historické nárasty zisku, od začiatku roka 2022 pozorujeme zaostávanie za väčšinou krajín EÚ,“ uvádza NBS. Vzhľadom na fakt, že vývoj návratnosti kapitálu aj celkových aktív má podobný priebeh, dôvod zaostávania za EÚ je možné podľa NBS hľadať predovšetkým v samotnej tvorbe zisku. „Z pohľadu návratnosti kapitálu je však potrebné spomenúť aj relatívne vyšší podiel vlastného imania na bilancii domácich bánk v porovnaní s priemerom EÚ, čo zvyšuje nároky na ich vyššiu ziskovosť,“ konštatuje národná banka.

V minulom roku zisk bánk stúpol takmer o 15 % na 833,8 mil. eur. V roku 2021 zisk bánk vzrástol zhruba o 55 %. Od začiatku roka 2019 národná banka pozorovala medziročný pokles čistého úrokového výnosu, a teda jeho negatívny príspevok k rastu čistého zisku. Tento trend pokračoval aj v roku 2021, i keď tempo poklesu sa významne znížilo. V roku 2022 prišla zmena. Po rokoch klesajúcich úrokových marží sa do rastúceho čistého úrokového príjmu začali výrazne premietať zvyšujúce sa úrokové sadzby.
 
Zdroj: SITA, Foto: redakcia