Bankový holding J&T uzavrel minulý rok s rekordným ziskom

16.05.2024 (18:10)

Skupina J&T Finance Group SE dosiahla v minulom roku čistý zisk 278,7 milióna eur pri medziročnom raste o 71 %.

Ide podľa vyjadrení spoločnosti o historicky najvyšší výsledok hospodárenia. Hlavnými dôvodmi úspechu boli nárast čistých úrokových výnosov a navýšenie objemu obhospodarovaného majetku, ktorý koncom roka predstavoval 7 miliárd eur pri náraste o 28,2 %. To sa kladne premietlo do výnosov z poplatkov. Bilančná suma skupiny presiahla 17 miliárd eur pri raste o 16 %.

Najrýchlejšie rastúcou kategóriou spravovaného majetku sa stali fondy ťahané najmä fondom J&T Arch Investments. Ten ku koncu roka dosiahol objem aktív 2,23 miliardy eur. Na dosiahnutom zisku mal zásadný vplyv segment bankovníctva, ktorý ťažil najmä z úrovne úrokových sadzieb na českom a slovenskom trhu. J&T Banka tak prispela čistým ziskom 224,6 milióna eur a hlási historicky najvyšší výsledok od svojho založenia. Pre porovnanie, v roku 2022 bol čistý zisk banky 137,6 milióna eur.

Počas minulého roka skupina rozšírila svoje pôsobenie na medzinárodných trhoch. Tiež ukončila svoje aktivity na ruskom trhu predajom dcérskej banky a tento trh tak úplne opustila. Aj naďalej sa skupina bude zameriavať na poskytovanie atraktívnych investičných produktov a na prepájanie kapitálu s novými príležitosťami v dynamicky sa meniacom globálnom prostredí.

Skupina J&T vznikla začiatkom deväťdesiatych rokov. Zameriava sa na privátne a retailové bankovníctvo, správu majetku privátnych klientov a inštitúcií, investičné bankovníctvo, je aktívna v cestovnom ruchu a hotelierstve, ale aj priemysle. Svoje služby rozvíja predovšetkým na trhoch Českej a Slovenskej republiky a Európskej únie.
 
Zdroj: SITA, Foto: J&T Banka