Bankový sektor za päť mesiacov so ziskom 314,79 mil. eur

02.07.2015 (13:30)

V medziročnom porovnaní je to nárast o 23,3 %.

Bankový sektor na Slovensku dosiahol za prvých päť mesiacov tohto roka čistý zisk 314,79 mil. eur. Ako ďalej vyplýva z informácií zverejnených Národnou bankou Slovenska (NBS), v medziročnom porovnaní je to nárast o 23,3 %. Čisté úrokové výnosy, ktoré sa najväčšou mierou podieľajú na výsledku hospodárenia, však mierne klesli, a to o 0,6 % na 773,91 mil. eur. Zisk z poplatkov a provízií stúpol o 12,9 % na 218,65 mil. eur.

V minulom roku dosiahol bankový sektor podľa predbežných výsledkov zisk 553,5 mil. eur pri medziročnom poklese o 0,5 %. Na finančný sektor malo v minulom roku a v prvom kvartáli tohto roka významný vplyv prostredie nízkych úrokových sadzieb. Banky sa pre pokles marží snažili o viac zisku, a to cez zvyšovanie celkového objemu úverov. Podľa NBS dokázali banky udržať minuloročnú úroveň zisku len vďaka výrazne rastúcemu objemu úverov domácnostiam. V prípade ďalšieho poklesu úrokových sadzieb by bola ziskovosť bankového sektora podľa centrálnej banky pod výrazným tlakom.

V porovnaní s minulým obdobím sa nárast ziskovosti bánk výraznejšie spomalil. Hlavným faktorom spomalenia tempa rastu zisku bol podľa centrálnej banky najmä výrazný pokles úrokových sadzieb retailových úverov a nárast nákladov na kreditné riziko. Hoci pokračujúci rast objemu retailových úverov a pokles úrokových nákladov na retailové vklady naďalej pozitívne prispieval k nárastu ziskovosti, tento efekt výrazne tlmil pokles výnosovosti úverov.

Zdroj: SITA, Foto: Archív redakcie