Banky na Slovensku mali v roku 2013 miliónové zisky

Autor: Andrej Dorič
07.04.2014 (07:00)

Napriek bankovej dani banky dokázali dosiahnúť v minulom roku zisky v desiatkách až stovkách miliónov eur. Prečítajte si, ktorá banka zarábala najviac.
 
Banky na konci marca dokončili zverejňovanie svojho hospodárenia za minulý rok. Väčšina bánk bola zisková pretože sa im zvýšili úrokové príjmy a príjmy z obchodovania. Na druhej strane ich stále ťaží vysoký bankový odvod, ktorý im ubral zo ziskov. Finančné domy naďalej profitujú aj z toho, že obyvatelia Slovenska si viac požičiavajú, pretože úroky na úveroch stále klesajú.

Národná banka Slovenska hlásila už na konci januára, že bankový sektor dosiahol na Slovensku v minulom roku čistý zisk 552,87 mil. eur, čo je nárast o 10,7 % oproti roku 2012.
Podľa Slovenskej bankovej asociácie banky zarábali najmä na úrokových príjmoch, ktoré narástli o 3.1% vyššie boli aj príjmy z obchodovania, ktoré poskočili až o 173 %.
 

VÚB a ČSOB hlásia vyšší zisk


VÚB banka dosiahla v minulom roku čistý zisk 135,1 mil. eur, čo bol nárast o 12,9% oproti roku 2012. Banka hlásila vyššie čisté úrokové výnosy (o 5,5%) a lepšie výnosy z finančných operácií.
Táto banka viac požičiavala, keďže jej čisté úverové portfólio skupiny sa zväčšilo o 0,6% hlavne kvôli spotrebným úverom a úverom na bývanie.

ČSOB dosiahla v minulom roku čistý zisk 63,07 mil. eur, čo bol nárast o 13,1% oproti roku 2012. Banke sa darilo najmä v úverovaní, keďže jej čisté úrokové výnosy sa zvýšili o 11,2%. Na druhej strane banka aj šetrila a jej prevádzkové náklady sa znížili o 4%.

Ešte výraznejší nárast zisku zaznamenala v minulom roku J&T Banka. Tej narástol zisk o 19% na 15,6 mil. eur. Táto privátna banka mala síce nižšie čisté úrokové výnosy, ktoré klesli o 17%, ale výnosy z poplatkov a provízií narástli viac ako dvojnásobne na sumu 6,2 mil. eur. Banka to zdôvodnila vyššou dynamikou obchodovania na finančných trhoch.
 

Mierne zlepšenia hospodárenia


Ďalšia súkromná banka Privatbanka dosiahla vlani vyšší zisk o 1,3% na úrovni 4,36 mil. eur. Banke sa darilo najmä v úverovaní, kde jej narástli čisté úrokové výnosy o 4,1%. Zisk z poplatkov a provízií tejto banke stúpol o 16,7% a úspešná bola aj v obchodovaní.

Poštová banka dosiahla v roku 2013 čistý zisk 68,2 mil. eur, čo bolo len o necelých 2% viac ako predvlani. Banka hlásila najmä rast čistých úrokových výnosov, ktoré vzrástli o 8,7% na takmer 190 mil. eur.
 

Hospodárenie bánk za rok 2013

Banka Čistý zisk (mil. €)  Nárast/
pokles zisku
Strata (mil. €) Výnosy z úrokov
(medzi
ročná zmena)
Výnosy z poplatkov
(medzi
ročná zmena)
Kapitálová primeranosť
SLSP 184,9 * -1,9%   0,2% -0,6% 25,2%
VUB 135,1* 12,9%   5,5% -9,3% 15,5%
UCB 115,0**     15,0%*** 38,0%*** 15,7%
Tatra banka 97,2* -6,1%   6,4% 4,2% 16,6%
PB 68,2 2,0%   8,7% 12,26% 12,9%
CSOB  63,1* 13,8%   11,2% 7,6% 14,5%
J&T Banka 15,6 19,0%   -17,0 % 237,0 % 15.8%
Privat banka 4,4 1,3%   4,1% 16,7%  
Sberbank 3,9     11,6% 1,2% 13,7%
 OTP banka  1,0      -2,0%  3,0%  10,6%
Prima banka      5,6  5,0% -6,9% 14,4%
* údaje o zisku sú za celú finančnú skupinu
** údaje za sfúzovanú UniCredit Bank ČR a SR
***údaje očistené o vplyv fúzie a zmenu metodiky účtovania
 

Poklesy zisku


Dvom veľkým bankám na Slovensku sa nedarilo excelentne a zaznamenali mierne poklesy zisku.
Slovenskej sporiteľni vlani mierne poklesol zisk o 1,9% na 184,9 mil. eur. Banka horšie výsledky zdôvodnila najmä nízkymi úrokovými sadzbami a vyšším bankovým odvodom. Banka vlani odviedla bankovú daň vo výške 41,2 mil. eur, čo bolo o 9,7 mil. eur viac oproti roku 2012.

Slovenská sporiteľňa zarobila iba mierne viac na úrokových výnosoch, ktoré vzrástol o 0,2% na 448,5 mil. eur. Čistý príjem z poplatkov a provízií banke klesol o 0,6 % na 117,4 mil. eur. Podľa banky objem poplatkov za poskytovanie úverov klesol hlavne v dôsledku regulácie, ale aj kvôli rôznym akciám a zľavám pre klientov.

Tatra banke medziročne mierne klesol zisk o 6,1% na úroveň 97,2 mil. eur. Pokles zisku bol ovplyvnený optimalizáciou organizačnej štruktúry v rámci skupiny, ale aj vyšším bankovým odvodom. Na druhej strane banke narástli čisté úrokové výnosy, pretože rástol objem klientských úverov a poklesli úroky na termínovaných vkladoch.

Neprehliadnite

Zo straty do plusu


OTP Banka Slovensko dosiahla v minulom roku zisk 1 mil. eur, čo je značné zlepšenie hospodárenia, keďže za rok 2012 banka vykázala stratu 1,6 mil. eur. Banke sa darilo najmä preto, že sa jej zvýšili príjmov z poplatkov a provízií. Na druhej strane jej čisté úrokové výnosy poklesli pre konkurenčný tlak a pokles referenčných sadzieb.

Podobne aj Sberbank Slovensko sa prehupla v minulom roku do zisku 3,87 mil. eur oproti strate 47,7 mil. eur v roku 2012. Banka zdôvodnila lepšie hospodárenie zjednodušením a zatraktívnením viacerých produktov pre individuálnych klientov. Táto dcéra ruskej banky tiež opravnými položkami vyčistila portfólio a aj vďaka tomu sa dostala do plusu.
 

Prima banka znížila stratu


Prima banka bola aj vlani opäť v červených číslach keďže vykázala stratu 5,6 mil. eur, ktorá bola nižšia ako v roku 2012, keď banka mala stratu 8,3 mil. eur. Prima banke skresali zisky najmä opravné položky a bankový odvod. Banka naďalej investovala do rozvoja pobočkovej siete, ale zároveň sa jej podarilo znížiť prevádzkové náklady o 13 %. Navyše Prima banka zarábala na výraznom náraste (o 48 %) objemu retailových úverov a to najmä spotrebných úverov a hypoték.

UniCredit Bank po sfúzovaní pobočiek na Slovensku a v Českej republike, dosiahla v minulom roku čistý zisk na úrovni 3,17 mld. CZK, čo je v prepočte aktuálnym kurzom vyše 115 mil. eur. Čisté úrokové výnosy banky dosiahli 7,1 mld. CZK a čisté výnosy z poplatkov a provízií boli 2,836 mld. CZK.
 
Foto: BANKY.sk