Banky vítajú nové regulácie v oblasti kryptomien, sú dôležité pre bezpečnosť v tomto odvetví

28.03.2024 (18:15)

Slovenská banková asociácia (SBA) víta nové regulácie v oblasti kryptomien. Sú podľa nej dôležité v zabezpečení transparentnosti a bezpečnosti v tomto odvetví.

Ako zdôrazňuje, svet kryptomien sa rýchlo rozvíja a prináša so sebou nové možnosti aj riziká. Banky majú pritom ako kľúčové inštitúcie v ekonomike povinnosť chrániť aktíva svojich klientov a zároveň zabezpečovať stabilný a bezpečný finančný systém.

SBA podporuje nové regulácie, akou je aj Európske nariadenie o trhoch s kryptoaktívami (MiCA), ktoré zavádza osobitné pravidlá pre kryptoaktíva a súvisiace služby a činnosti, na ktoré sa ešte nevzťahujú legislatívne požiadavky v oblasti finančných služieb. Jednou z požiadaviek je riadne plnenie povinností a opatrení v zmysle zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu (AML zákon).

„Banky pri nadväzovaní obchodného styku so spoločnosťami podnikajúcimi v oblasti kryptoaktív uplatňujú proces dôkladného posudzovania a overovania," uvádza SBA. V zmysle odporúčaní Národnej banky Slovenska majú detailne pochopiť ich obchodný model, technologický princíp poskytovania služieb kryptoaktív, oboznámiť sa s budúcim portfóliom klientov, či sa zaujímať ako sú nastavené ich AML procesy.

Pri posudzovaní rizikovosti uplatňujú banky rizikovo orientovaný prístup a v zmysle stanovených kritérií individuálne posudzujú, či a ako pristúpia so subjektami podnikajúcimi v oblasti kryptoaktív k spolupráci. „Plošne takýchto klientov neodmietajú a vždy zvážia, či využili všetky AML opatrenia pri rozhodovaní o pristúpení k spolupráci. Jedným z najvýznamnejších rizikových faktorov pri posudzovaní je však v aktuálnom období absencia efektívnej regulácie, licencovania a dohľadu," pokračuje asociácia.

Banky si podľa svojej asociácie uvedomujú prínosy kryptomien a sú otvorené spolupráci so subjektmi podnikajúcimi v tejto oblasti. Sú presvedčené, že zavedenie pravidiel požadovaných podľa MICA vrátane licencovania významne prispeje k štandardizácii obchodných vzťahov so subjektami pôsobiacimi v oblasti virtuálnych aktív.

Slovenská banková asociácia je kľúčovou asociáciou v slovenskom finančnom sektore a jedinou organizáciou zastupujúcu záujmy bánk pôsobiacich na Slovensku. Jej 24 členov reprezentuje takmer 100 % slovenského bankového sektora.
 
Zdroj: SITA, Foto: redakcia