Banky zarábali v 1.polroku menej na poplatkoch, ale viac na úrokoch

Autor: Andrej Dorič
07.08.2014 (07:00)

Väčšina bánk na Slovensku hospodárila v 1.polroku so ziskom, pretože viac požičiavali a rástli im aj vklady. Banková daň a nižšie úroky im zisky trocha skresali. 

Banky na Slovensku zverejnili solídne hospodárske výsledky za prvý polrok. Menej zarábali na úrokoch, aj na poplatkoch, ale viac požičiavali obyvateľom a rástol im aj objem vkladov. Čistý zisk bankového sektora v prvom polroku vzrástol medziročne o 4,6 % na 299,1 miliónov eur.

„Kladný vplyv na rast zisku mali predovšetkým čisté úrokové výnosy, ktoré medziročne stúpli o 6,8 % na 940,4 mil. eur. Naopak, zisk z poplatkov a provízií poklesol o 0,9 % na 236,5 miliónov eur,” uviedla Národná banka Slovenska.
 
term-vklady

„Kým objem úverov obyvateľstvu stúpol ku koncu júna medziročne o 10,6 % na 21,6 miliárd eur, úvery podnikom poklesli o 0,3 % na 14,71 miliárd eur. Okrem úverov rástol aj objem vkladov, a to o 4,8 % na 45,41 miliárd eur,“ vysvetľuje nárast ziskovosti sektora Slovenská banková asociácia.

BANKY.sk vám ponúkajú prehľad hospodárenia bánk podrobnejšie.
 
TV Tipsport - najširšia ponuka športových priamych prenosov
 

Vysoký skok v mBank, Sberbank a UniCredit


V prvom polroku bola úspešná z pohľadu ziskovosti mBank, ktorej stúpli čisté bankové výnosy o 86 % na 3,13 miliónov eur oproti 0,8 miliónom v minulom roku. Banke stúpol výrazne aj objem poskytnutých úverov o 47 % a objem spotrebných úverov vzrástol o 49 %.

UniCredit Bank v Česku a na Slovensku dosiahla v prvom polroku tiež výrazný nárast zisku o 76,8 % na 2,474 miliárd českých korún, ale nárast bol oproti minulému roku v Česku, teda pred fúziou so slovenskou sestrou.

Čistý výnos z úrokov sa v tejto sfúzovanej banke zvýšil o 62% a čisté výnosy z poplatkov a provízií medziročne narástli o 58%. Vklady klientov medziročne narástli o 47,2 %, z toho bankové vklady v Česku stúpli o 12,8 % a na Slovensku klesli o 3,3 %. Úvery klientom sa zvýšili o 73 %.

Neprehliadnite

 Zo straty do zisku

Sberbank Slovensko sa preklopila zo straty do zisku. Čistý zisk ku koncu júna bol 1,240 milióna eur, čo je výrazná zmena oproti vlaňajšku, keď mala banka ešte stratu 778 962 eur.

Táto dcéra ruskej banky posilnila svoje úverové portfólio. Výrazný bol najmä nárast objemu úverov poskytnutých obyvateľstvu, ktorý stúpol ku koncu júna medziročne o 40,2%. Tento vývoj prispel k nárastu čistých úrokových výnosov o 27,1%. Na druhej strane jej čistý výnos z poplatkov a provízií mierne klesol.

Prima banka dosiahla v prvom polroku čistý zisk 259 tis. eur. V rovnakom období vlaňajška bola pritom ešte v strate 4,78 mil. eur. Celkový hospodársky výsledok sa napriek zaťaženiu bankovým odvodom a odvodom do Fondu ochrany vkladov medziročne zlepšil o 5 mil. eur. 

Pod pozitívne výsledky sa podpísal silný rast retailu, vďaka ktorému čistý úrokový výnos vzrástol medziročne o 28 %.
 

Hospodárenie bánk za rok 2013

Banka Čistý zisk (mil. €)  Nárast/
pokles zisku
Strata (mil. €) Výnosy z úrokov
(medzi
ročná zmena)
Výnosy z poplatkov
(medzi
ročná zmena)
SLSP 89,8** -1,5%   2,7% 3,1%
UCB 88,9*** 76,8%   62,0% 58,0%
VUB 58,8* 6,5%   3,3% -14,7%
Tatra banka 52,2* -0,6%   -0,3% 7,1%
CSOB 35,5* -14,8%   9,2% 0%
PB 31,4 -20,3%   8,1% -66,7%
mbank - male 3,13 86,0%   - -
Privat banka 2,0 10,4%   22,2% 30,3%
Sberbank 1,2 259,3%   27,1% 2,5%
Prima banka 0,26 -   28,0% -
 OTP banka 0,15 -56,0%   14,0% 10,0%
* údaje o zisku sú iba za banku, nie za celú finančnú skupinu
** údaje o zisku sú za celú finančnú skupinu 
*** údaje za sfúzovanú UniCredit Bank ČR a SR prepočítané na eur. Bez vplyvu fúzie sú čísla výrazne nižšie.
 

Mierny nárast zisku


VÚB banka bola opäť úspešná, keďže jej vzrástol čistý zisk o 6,5 % na 58,83 miliónov eur v porovnaní s prvým polrokom vlaňajška. Čisté úrokové výnosy jej stúpli o 3,3 % a naopak, zisk z poplatkov a provízií poklesol o 14,7 % na 32,07 mil. eur.

Privatbanka tiež nahlásila ku koncu júna čistý zisk takmer 2 milióny eur. V medziročnom porovnaní ho zvýšila o 10,4 %. Čisté úrokové výnosy stúpli o pekných 22,2 % a banke narástli výrazne aj čisté prijaté poplatky a provízie o 30,3 %.
 

Slabší zisk v Tatra banke aj Slovenskej sporiteľni


Tatra banke sa v prvom polroku čistý zisk mierne scvrkol o 0,6 % na 52,23 mil. eur. Banke síce mierne klesli o 0,3 % čisté výnosové úroky, no zisk z poplatkov a provízií vzrástol o 7,1 %.

Slovenskej sporiteľni ku koncu júna mierne poklesol zisk o 1,5 % na 89,8 mil. eur. Napriek horším výsledkom banke vzrástol čistý úrokový výnos o 2,7 % aj čistý príjem z poplatkov a provízií medziročne vzrástol o 3,1 %. Objem úverov klientom tiež vzrástol o 10,4 % a objem vkladov poskočil o 7,15%. Zisk tejto najväčšej banke na Slovensku skresali vyšší bankový odvod a vyššie prevádzkové náklady.
 

Výraznejšie prepady zisku


OTP Banke Slovensko spadol zisk za 1. polroku výraznejšie o 56 % na 151 tisíc eur. Táto dcéra maďarskej banky vysvetlila pokles zisku stúpajúcimi prevádzkovými nákladmi. Dôvodom na pokles boli najmä zvýšené náklady na Fond ochrany vkladov a banková daň. Na druhej strane OTP banke rástli výnosy z úrokov aj z poplatkov.

Poštová banka  uzatvorila prvý polrok s čistým ziskom 31,4 mil. eur. V porovnaní s prvým polrokom vlaňajška je to zníženie o 20,3 %. Čisté úrokové výnosy síce vzrástli o 8,1 %, ale výraznejšie klesli čisté výnosy z poplatkov a provízií, a to o 66,7 %. Pod zvýšené náklady sa podpísalo najmä znovuzavedenie odvodu do Fondu ochrany vkladov. Taktiež klesol zisk z finančných operácií o 78,2 %.

ČSOB dosiahla v prvom polroku čistý zisk 35,46 mil. eur, čo je zníženie o 14,8 %. Čisté úrokové výnosy banke síce vzrástli o 9,2 % ale čisté výnosy z poplatkov a stagnovali prevádzkové náklady vzrástli o 2,7 %.

Online banka Zuno ešte polročné výsledky nezverejnila, ale bude v červených číslach. Podľa Oyvinda Oanesa, generálného riaditeľ online banky, v tomto aj v budúcom roku ešte plánuje Zuno byť v strate, ale v roku 2016 už očakáva zisk.


 
Foto: Ivan Sedlák