Bezpečnosť pri platbách kartou

Autor: Jana Sedláková
17.06.2013 (12:20)

Počas letných mesiacov výrazne stúpa používanie platobných kariet. Či platíme na Slovensku, alebo v zahraničí, nezabúdajme na bezpečnosť našej karty a nedajme prefíkaným zlodejom šancu okradnúť nás. Prečítajte si užitočné rady, ako chrániť kartu pred zneužitím.

1. Kartu po obdržaní ihneď podpíšte na podpisovom prúžku na zadnej strane karty. Podpis negumujte ani ho neprepisujte.

2. Kartu nikdy nikomu nepožičiavajte.

3. PIN kód nikdy neuchovávajte v blízkosti karty, neoznamujte ho iným osobám, ani polícii a pracovníkom banky. Ak máte strach že ho zabudnete, uložte si ho do telefónu pod fiktívnym menom. Alebo si PIN kód zmeňte na taký, ktorý si ľahko zapamätáte (nie však 0000 a podobne :))

4. Buďte prítomní pri každej platbe platobnou kartou. Ak čašník v reštaurácii nemá prenosný terminál, choďte s ním k pokladni, aby ste na transakciu mohli dohliadnuť.


5. Po platbe skontrolujte, či vám obchodník vrátil vašu kartu, a nie nejakú inú.

6. Pri zadávaní PIN kódu vyžadujte od prítomných aby dodržiavali diskrétnu vzdialenosť. Zakryte klávesnicu rukou.

7. Nepoužívajte bankomaty, ktoré sú pozmenené alebo neosvetlené. Pri výbere z bankomatu si nenechajte od nikoho radiť a riaďte sa len pokynmi uvedenými na obrazovke bankomatu.

8. V prípade, že vám bankomat nevydá celú sumu bez zobrazenia upozornenia na displeji bankomatu, odporúčame vám, aby ste od bankomatu neodišli a zavolali políciu. V tomto prípade je podozrenie, že podávač bankoviek bol upravený za účelom zadržania hotovosti neoprávnenou osobou.

9. Pri každom použití karty žiadajte potvrdenku o realizácii transakcie. Pomôže vám to skontrolovať výpis transakcií, ktorý dostanete od banky.


10. Nezverejňujte číslo karty.

11. Kartu chráňte pred mechanickým poškodením a magnetickým poľom.

12. Číslo svojej platobnej karty majte starostlivo uschované na nejakom bezpečnom mieste (okrem miesta, kde obvykle máte platobnú kartu). Pre prípad straty karty a jej následného zablokovania vám to uľahčí komunikáciu s vašou bankou.

13. Pravidelne si kontrolujte, či kartu máte pri sebe a nestratili ste ju.

14. Majte pri sebe telefónne číslo na call centrum vašej banky. Nenoste toto číslo napísané na mieste, kde máte svoju platobnú kartu.

15. Pravidelne si kontrolujte výpis transakcií.

Ak kartu stratíte, alebo vám ju ukradnú, okamžite hláste túto skutočnosť banke a kartu si dajte zablokovať. Pri hlásení straty alebo krádeže karty, banka zvyčajne vyžaduje tieto údaje:
  • meno a priezvisko (tak, ako je vytlačené na karte),
  • dátum narodenia,
  • adresa bydliska,
  • banka/pobočka, ktorá vám kartu vydala,
  • meno volajúceho (ak udalosť oznamuje iná osoba namiesto Vás).
Vaša karta bude rýchlejšie zablokovaná, ak oznámite číslo karty a dobu platnosti karty.

Ako zadávate PIN kód vy?Krádež platobnej karty ohláste aj na polícii a vyžiadajte si písomne potvrdenie o nahlásení trestného oznámenia. Pri strate alebo krádeži sa Vaša zodpovednosť za zneužitie platobnej karty končí okamihom zablokovania karty.

Ak budete potrebovať zablokovať platobnú kartu, pripravili sme pre vás prehľad aktuálnych telefónnych čísiel:

Banka Telefónne čísla na zablokovanie karty
CSOB
0850 111 777
00421 2 5966 8230
Prima banka 0850 700 007
00421 2 6828 5777
00421 2 6828 5750
OTP banka 0850 111 222
00421 2 6828 5750
00421 2 5720 5080
PB 0850 111 666
00421 2 6828 5777
Slov. sporitelna 0850 111 888
0915 111 888
0910 111 888
00421 2 5826 8111
Tatra banka 0850 111 100
00421 2 6866 1000
00421 2 5919 1000
0903 903 902
0906 011 000
UCB *1111
0800 180 180
00421 44 547 6870
00421 2 6828 5777
Sberbank 0850 123 123
00421 2 5965 1444
00421 2 5965 1600
00421 2 6828 5777
00421 2 5778 9444
VUB 0850 123 000
00421 2 4855 5970
mBank 0850 606 050
00421 2 3210 1080
J&T Banka 00420 800 226 558
00420 272 771 111
Oberbank 00421 2 5966 8230
Zuno 00421 2 4569 9999
raiffeisen Bank 0850 850 555
00421 2 5050 5555
0906 015 555
0910 850 555


Zdroj: banky, Foto: Ivan Sedlák