Cestovné poistenie zadarmo


mBank pripravila pre všetkých letnú akciu na cestovné poistenie.

Ako to funguje?

Splniť treba tieto podmienky:
- v priebehu súťažného obdobia podáte žiadosť o akúkoľvek kreditnú kartu
- v žiadosti v poli Cestovné poistenie ku karte si vyberie Osobné, Rodinné Classic alebo Rodinné Gold,
- v priebehu súťažného obdobia kartu aktivuje,
- nie ste ani v minulosti ste neboli v omeškaní s akýmkoľvek splátkami voči mBank

Každý, ktorý splní uvedené podmienky, získa späť poplatok za zvolené cestovné poistenie v priebehu trvania
akcie, a to maximálne za tri mesiace - jún, júl a august. Počet vrátených mesačných poplatkov cestovného poistenia
závisí od dátumu aktivácie kreditnej karty.


Odmena bude vrátená jednorazovo po skončení akcie, a to v mesiaci september na účet mKonto.

Trvanie akcie

Akcia prebieha od 25.6.2018 do 31.8.2018 alebo do poskytnutia 2000 nových cestovných poistení v rámci tejto kampane.

mbank - male