Čistý zisk UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia medziročne stúpol

31.01.2023 (12:30)

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia vo štvrtom kvartáli minulého roka dosiahla čistý zisk v sume 74 miliónov eur pri výnosoch v objeme 213 miliónov eur.

Medziročne čistý zisk stúpol, keďže za október až december 2021 bol v objeme 70 miliónov eur. Čistý prevádzkový zisk UniCredit za tri mesiace do záveru decembra minulého roka bol v sume 96 miliónov eur. Jej čisté úrokové výnosy za október až december boli na úrovni 150 miliónov eur a výnosy z poplatkov v objeme 38 miliónov eur. Banka o tom informovala v správe, ktorú zverejnila v utorok.

Čistý zisk celej talianskej skupiny UniCredit vo štvrtom kvartáli bez zahrnutia výsledkov v Rusku sa medziročne viac ako zdvojnásobil na úroveň 1,44 miliardy eur. V rovnakom období roka 2021 totiž dosiahol 627 miliónov eur. Išlo už ôsmy kvartál v rade, za ktorý banka vykázala rast. Za celý minulý rok UniCredit dosiahla čistý zisk 5,2 miliardy eur, čo predstavuje najlepší výsledok za viac ako desaťročie.

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. pobočka zahraničnej banky, vznikla 1. decembra 2013. Na slovenskom trhu však banka pôsobí od júla 1990, odvtedy prešla viacerými zmenami názvov a vlastníckej štruktúry. Predstavenstvo skupiny UniCredit schválilo projekt zlúčenia dcérskych spoločností v Českej republike a na Slovensku do jednej cezhraničnej banky 13. novembra 2012.
 
Zdroj: SITA, Foto: Ivan Sedlák