Čo nás čaká v roku 2019: Ocitneme sa na prahu nového ekonomického sveta

Autor: Christopher Dembik, makro stratég Saxo Bank
14.12.2018 (12:15)

Už o chvíľu opäť začne obdobie, kedy spomalíme tempo a pozrieme sa spätne na uplynulé mesiace. Je preto čas na revíziu a zhodnotenie situácie. Charakteristickými črtami tohto roka boli: koniec synchronizovaného celosvetového rastu, nárast populizmu v západnom svete a volatilné finančné trhy.
 

Krátkodobé zisky sú často príčinou dlhodobých problémov

Masívnymi fiškálnymi stimulmi a dereguláciou finančného odvetvia sa americkej vláde síce podarilo naštartovať rast HDP a miezd na viac ako tri percentá, no za cenou viacerých nerovnováh. Narastajúci deficit vlády Donalda Trumpa sa blíži jednému biliónu dolárov. V období silného ekonomického rastu je to bezprecedentná úroveň. Dochádza k tomu navyše v čase zvyšovania finančných rizík, najmä v oblasti amerických korporátnych dlhopisov.

Neprehliadnite
To v nás vzbudzuje obavy, že koniec ekonomického cyklu bude veľmi komplikovaný. Hlavným rizikom je to, že USA nebudú schopné implementovať proticyklickú fiškálnu politiku vo chvíli, keď to bude najviac potrebné.
 

Obchodná vojna je o prelomových technológiách

Vláda D. Trumpa sa zameriavala doteraz prioritne na deficit zahraničného obchodu, no počas uplynulých mesiacov upriamuje pozornosť aj na práva duševného vlastníctva a prelomové technológie. Spojené štáty chcú v prvom rade zabrániť tomu, aby sa Čína stala lídrom v oblasti moderných technológií. Nasledujúca bitka vo vojne medzi USA a Čínou sa tak odohrá na poli technológie 5G. Naznačuje to napríklad nedávne zatknutie šéfky firmy Huawei.

Sieť 5G je úplne novou infraštruktúrou, ktorá sľubuje rýchlejšiu priepustnosť a vyššiu hustotu konektivity zariadení, či už medzi účastníkmi navzájom, alebo medzi človekom a technológiou, alebo medzi zariadeniami navzájom. 5G sa tak stane prelomovou infraštruktúrou, ktorá umožní intenzívnejšiu komunikáciu. Vysvetľuje to, prečo sa americká vláda snaží obmedziť prístup čínskych firiem na trh.
 

Zlato sa dostáva opäť do pozornosti ako strategické aktívum

Viac ako 20 krajín sveta od začiatku minulého roka nakupuje zlato. K niečomu takého dochádza po prvý krát za niekoľko dekád. Poľsko napríklad nedávno kúpilo 13 ton zlata po prvý krát za posledných 25 rokov.

Návrat žltého kovu ako strategicky dôležitého aktíva môže byť vysvetlený viacerými dôvodmi. Krajiny sa jednak snažia získať politickú nezávislosť. Ide teda o de-dolarizáciu v snahe znížiť riziká plynúce z amerického vládneho deficitu. Zlato navyše slúži aj ako hlavné aktívum diverzifikácie v období vyšších globálnych rizík.
 

Čo nás čaká:

Pri pohľade do budúcnosti sme presvedčení, že vstupujeme do nového cyklu, ktorý sa bude vyznačovať slabším rastom, vyššími politickými rizikami spojenými napríklad s voľbami do európskeho parlamentu, ďalej viac fragmentovaným svetom a pomalým dobiehaním USA Čínou. Pri výhľade na budúci rok vidíme tri dôležité témy, ktoré bude dôležité sledovať.
 

1. Úloha Číny bude pri globálnom ekonomickom raste kľúčová

Čínske stimuly reprezentujú 34 percent globálneho rastu. Je to zhruba úroveň zodpovedajúca príspevku USA a eurozóny dovedna. Čína navyše tvorí zhruba 70 percent priemyselného rastu Ázie. Krajina je najväčším importérom až v 50tke krajín sveta. Pozornosť investorov by sa preto mala stále viac upriamovať na čínske ekonomické a monetárne stimuly.
Od mája tohto roku uvoľňuje Čína svoju monetárnu politiku a zvyšuje ponuku úverov. Doteraz sa zdalo, že tieto stimuly prichádzajú príliš neskoro a sú málo zásadné, no môže sa to zmeniť už v prvom kvartáli budúceho roka. Očakávame, že čínska vláda oznámi balík opatrení zameraných na otvorenie ekonomiky vrátane zníženia ciel a nových rozpočtových podporných nástrojov.
 

2. Všetko sa točí okolo likvidity

Keďže sa zatiaľ hýbeme vo svete pod nadvládou amerického dolára, jeho likvidita je kľúčovým faktorom pre rast globálnej ekonomiky a finančných trhov. Od marca tohto roka hodnota nášho ukazovateľa likvidity prudko klesá. Znamená to horšie finančné podmienky, vyššie náklady na financovanie v dolároch a riziko ďalších výpredajov na trhoch.
Do veľkej miery to vysvetľuje turbulencie na rozvíjajúcich sa trhoch, ku ktorým došlo na jar a v lete tohto roka. Očakávame, že likvidita bude klesať aj v budúcom roku, čo spôsobí pokles tempa globálneho ekonomického rastu a náročnejšie prostredie pre investorov. Problémy to bude robiť najmä tým investorom, ktorí nie sú zvyknutí na vyššie úrokové sadzby.
 

3. Budúci rok bude skúškou pre akcie

Do cien akcií je už dnes premietnutých množstvo negatívnych udalostí. Od januára preto klesol ukazovateľ P/E amerického trhu postupne až na 15,4, čo je oveľa zdravšia hodnota ako predtým. Od októbrovej korekcie je navyše index S&P500 menej závislý na výkonoch akcií skupiny FAANGM.

Napriek tomu je ešte na trhu množstvo neistoty. Napríklad týkajúcej sa budúceho zvyšovania sadzieb, alebo budúceho rastu ziskov, ktorý sa pravdepodobne dostane z dvojciferných hodnôt na možno šesť percent. Na obzore je v porovnaní s minulým rokom a najmä prvou polovicou tohto roka, menej faktorov, ktoré by mohli potiahnuť trh smerom nahor. Trhové prostredie bude oveľa náročnejšie a viac volatilnejšie, než ako sme zvyknutí.
 
Zdroj: Saxo Bank, Foto: Dakota Monk, Burst.shopify.com