Produkty

Bežné účty / balíky služieb


BankaČSOB, a.s.
Názov produktuČSOB POHODA
Mesačný poplatok za účet / balík služieb6 €
Poplatok za balík po zľave 3,00 € / 0,00 €
Podmienky získania zľavy z ceny balíka 100% zľavu získate:
- kombináciou min. dvoch 50% zliav platných pre balík služieb ČSOB Pohoda.

50% zľavu získate ak:
- kreditný obrat na vašom účte bol min. 400 € v aktuálnom mesiaci (bez platobných operácií medzi vlastnými účtami) a súčasne zrealizujete aspoň 3 pravidelné platby (inkaso, trvalý príkaz, okrem splátok úveru) a súčasne zrealizujete mesačne aspoň 5 platieb platobnou kartou (debetnou alebo kreditnou) vydanou k vášmu účtu za tovar a služby, ktoré budú zúčtované v samon mesiaci
ALEBO:
- priemerný mesačný stav vašich úspor a/alebo nespratených úverov v ČSOB dosiahol min. 20 000 €
ALEBO:
- ste Konečným užívateľom výhod v zmysle Všeobecných obchodných podmienok, štatutár právnickej osoby alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorá má zriadený balík služieb Podnikateľské konto alebo Podnikateľské konto Elektron a zároveň aktívne využíva Podnikateľské konto alebo Podnikateľské konto Elektron v zmysle podmienok pre získanie zľavy z poplatku za vedenie balíka služieb Podnikateľské konto alebo Podnikateľské konto Elektron.
ALEBO:
- ste Konečným užívateľom výhod v zmysle Všeobecných obchodných podmienok, štatutár právnickej osoby alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorá má zriadený balík služieb ČSOB Podnikateľské konto Elektron a zároveň priemerný mesačný zostatok vášho podnikateľského účtu je vo výške min. 3 000 € alebo je poskytnutý a súčasne aj čerpaný úver typu: ČSOB Rýchly podnikateľský úver, ČSOB Úver pre zdravotníkov, Express úver pre slobodné povolania, Povolené prečerpanie účtu s pravidelnými splátkami, Povolené prečerpanie účtu, Kontokorentný úver. 
Úroková sadzba v % p.a. 0%
Poznámka Balík zahŕňa aj: 1 výber hotovosti z bankomatov inej banky v SR, hotovostné vklady na účet, neobmedzený počet zmien trvalých príkazov a inkás, 1 odoslaná platba v EUR v pobočke, zriadenie a vedenie služieb ČSOB Linka 24, ČSOB Info 24 (e-mailom), ČSOB SmartBanking
Poplatok za zrušenie účtu 0,00 €
Služby zahrnuté v balíku / účte
Platobné karty Debit MasterCard alebo VISA Classic
Počet platieb kartou neobmedzene
Počet výberov z bankomatov vlastnej banky neobmedzene
Internet banking áno
Počet bezhotovostných kreditov na účet neobmedzene
Počet jednorázových platieb na pobočke 1
Počet jednorázových platieb cez internet neobmedzene
Počet trvalých príkazov zriadených na pobočke neobmedzene
Počet trvalých príkazov zriadených cez internet neobmedzene
Počet realizovaných trvalých príkazov neobmedzene
Počet inkás zriadených na pobočke neobmedzene
Počet inkás zriadených cez internet neobmedzene
Počet realizovaných inkás neobmedzene
Povolené prečerpanie áno
Výpisy elektronicky áno, týždenne aj mesačne
Výpisy poštou nie
Poplatky za služby mimo balíka
Vklad hotovosti na účet na pobočke 0 €
Výber hotovosti na pobočke 3,00 €
Výber hotovosti z bankomatu vlastnej banky 0,20 €
Výber hotovosti z bankomatu cudzej banky 2,50 €
Došlá platba 0,20 €
Platobný príkaz zadaný na pobočke 2,00 €
Platobný príkaz zadaný cez internet 0,20 €
Trvalý príkaz - zriadenie na pobočke 0,00 €
Trvalý príkaz - zriadenie cez internet 0,00 €
Trvalý príkaz - realizácia 0,20 €
Trvalý príkaz - zrušenie na pobočke 2,00 €
Trvalý príkaz - zrušenie cez internet 0 €
Inkaso - zriadenie na pobočke 0,00 €
Inkaso - zriadenie cez internet 0,00 €
Inkaso - realizácia 0,20 €
Inkaso - zrušenie na pobočke 2,00 €
Inkaso - zrušenie cez internet 0 €
Platba kartou 0,20 €
Mesačný poplatok za Internet banking 0,00 €
Mesačný výpis 0,00 € / elektronicky
1,00 € / poštou
Sadzobník platný od1.1.2018 + dod. 1
Úrokové sadzby platné od15.5.2018