ČSOB mierne klesol štvrťročný zisk

30.04.2013 (10:40)

 
Finančná skupina ČSOB dosiahla podľa jej vyjadrení napriek nepriaznivým ekonomickým a legislatívnym podmienkam v prvom kvartáli čistý zisk niečo vyše 16 mil. eur. V medziročnom porovnaní je to zníženie takmer o 11 %. Tento vývoj bol podľa vyjadrení ČSOB v kontexte zvýšeného bankového odvodu očakávaný. Kvartálny čistý zisk celej finančnej skupiny po zahrnutí aj neauditovaného výsledku sesterskej spoločnosti ČSOB Poisťovne bol v sume 18,7 mil. eur.

Čisté úrokové výnosy sa zvýšili o 4 % na 45,9 mil. eur. Medziročný rast je podľa ČSOB podporený nárastom objemov úverov na bývanie, ako aj úverov spotrebného financovania. Pokles medzibankových úrokových sadzieb sa pozitívne prejavil na výške úrokových nákladov potrebných na zabezpečenie financovania, no na druhej strane spôsobil pokles úrokových výnosov z úverov poskytovaných najmä firemnej klientele. Čisté výnosy z poplatkov a provízií sa zvýšili o 9,3 % na 12,3 mil. eur. Medziročný nárast vyplynul z vyšších provízií za sprostredkovanie predaja fondov a produktov životného poistenia.

Výnosy vzrástli o 0,4 % na 64,9 mil. eur. Prevádzkové náklady skupiny sa zvýšili o 2,8 % na 41,1 mil. eur. Medziročný vývoj však nie je podľa ČSOB celkom porovnateľný, keďže spôsob výpočtu bankového odvodu sa medzi uvedenými obdobiami menil. Ako povedal riaditeľ ČSOB Daniel Kollár, najmä bankový odvod výrazne zasiahol do ekonomického prostredia. "Preto sme už počas minulého roka pristúpili k racionalizačným krokom, ktorých ekonomický efekt bol znížený práve o vplyv bankového odvodu," povedal Kollár.

Konsolidovaná bilančná suma skupiny ČSOB bola na konci tretieho mesiaca vo výške 6,055 mld. eur a medziročne sa zvýšila o pol percenta. Úvery poskytnuté klientom skupiny sa zvýšili o 4 % na 4,144 mld. eur. Pod tento výsledok sa podľa ČSOB podpísal zvýšený záujem o úvery na bývanie s nárastom o viac ako 13 % a tiež úvery spotrebného financovania s nárastom o 22 %. Vklady a úvery prijaté od klientov sa zvýšili o 5,7 % na 3,932 mld. eur. Pod tento nárast sa podpísali vklady firemnej klientely a nebankových finančných inštitúcií.

ČSOB do konca roka 2007 pôsobila na Slovensku ako pobočka zahraničnej banky. Od 1. januára 2008 sa stala samostatnou akciovou spoločnosťou s vlastným predstavenstvom. ČSOB patrí do skupiny KBC, pričom belgická skupina vlastní v slovenskej banke 100-percentný podiel na hlasovacích právach. Skupina ČSOB ponúka služby banky, KBC Asset Managementu, ČSOB Factoringu, ČSOB Leasingu, ČSOB Poisťovne a ČSOB Stavebnej sporiteľne.

Zdroj: SITA, Foto: © Ivan Sedlak