ČSOB ponúka zvýhodnený úver pre mladomanželov

29.04.2010 (12:00)

ČSOB rozšírila svoju ponuku spotrebiteľských úverov o bezúčelový úver pre mladomanželov. Peniaze na kúpu zariadenia či elektroniky môžu mladomanželia získať s úrokovou sadzbou od 10,45 %.  

Aj keď sa ČSOB banka pripravuje na zavedenie mladomanželských pôžičiek s podporou štátu, ktoré začne ponúkať v letných mesiacoch, prichádza už teraz s alternatívnou ponukou v podobe zvýhodnených úverov pre túto skupinu mladých ľudí. Špeciálne pre mladomanželov pripravila bezúčelový spotrebiteľský úver, ktorého splácanie si môže klient rozložiť na jeden až desať rokov. Tí, ktorí potrebujú finančné prostriedky iba na obdobie jedného roka, môžu čerpať úver s úrokovou sadzbou vo výške len 10,45 %. „Úsporu výdavkov môžu manželia pocítiť vďaka úrokovej sadzbe, ktorá je nižšia ako pri ponuke bežných spotrebiteľských úverov,“ dopĺňa Dáša Polláková.

Na rozdiel od mladomanželských pôžičiek s podporou štátu, žiadatelia o úver nie sú obmedzovaní výškou svojho príjmu ani dĺžkou trvania manželstva. Ich vek však nemôže presiahnuť 35 rokov. Ak sa rozhodnú pre tento typ úveru, stačí, aby okrem štandardných dokladov predložili kópiu sobášneho listu. Peniaze získané prostredníctvom mladomanželského úveru až do 10 tis. € môžu manželia využiť na akýkoľvek účel.
 
Zdroj: ČSOB,