ČSOB: Potrebujete odložiť splátku poistného alebo stornovať cestovné poistenie? Tu je návod ako komunikovať s poisťovňou

25.03.2020 (12:30)

Vzhľadom na súčasnú situáciu, sa odporúča využiť na komunikáciu s inštitúciami elektronické kanály, a ak je to možné, vyhýbať sa osobnému styku.

Prioritne môžete využiť na komunikáciu email infolinka@csob.sk, ale tiež ČSOB Infolinku na čísle: 0850 111 303. Buďte trpezliví, keďže v tomto období sú všetky linky vyťažené. Ak potrebujete nahlásiť poistnú udalosť, môžete tak spraviť na webe.

V prípade, že nemôžete zaplatiť poistné na nasledujúce obdobie, môžete požiadať o odklad platby buď cez vášho obchodníka alebo písomne na infolinka@csob.sk. Platbu poistného je možné odložiť maximálne o 1 mesiac. O spracovaní vašej žiadosti vás bude poisťovňa bezodkladne informovať.

Vypovedanie poistnej zmluvy

Ak sa rozhodnete poistnú zmluvu vypovedať, môžete to spraviť aj elektronicky. Výpoveď poistnej zmluvy je možné odfotografovať alebo zaslať jej sken na infolinka@csob.sk. Žiadosť musí obsahovať podpis a v prílohe mailu musí byť sken alebo fotografia dokladu totožnosti.

V prípade krátkodobého cestovného poistenia môžete podať výpoveď od začiatku poistenia, poistné vám bude vrátené na vami uvedený účet. Výpoveď musí obsahovať meno a priezvisko poistníka, dátum narodenia a číslo poistnej zmluvy. Výpoveď pošlite na infolinka@csob.sk.

Vyplatenie prostriedkov zo životného poistenia

Pomocou emailu môžete požiadať aj o vyplatenie finančných prostriedkov pri životnom poistení so sporiacou zložkou (čiastočný výber alebo pri ukončení poistenia). Finančné prostriedky vám môžu byť zaslané na ten istý účet, z ktorého hradíte platby za poistenie. Oskenovanú žiadosť zašlite na infolinka@csob.sk. Žiadosť musí obsahovať podpis a v prílohe mailu prosím zašlite sken dokladu totožnosti.

Ak máte záujem o vyplatenie finančných prostriedkov z nasporenej sumy na iný účet, je potrebné ho overiť na pobočke ČSOB poisťovne alebo ČSOB banky.
 
Zdroj: ČSOB, Foto: Ivan Sedlák