Dodatok č.1 k sadzobníku poplatkov VÚB, platný od 1.1.2023

Autor: redakcia
13.12.2022 (10:35)

Od januára 2023 nastanú zmeny v platobných kartách.

VÚB banka už nebude vydávať platobné karty Maestro Dobrý Anjel, nahradia ich platobné karty Mastercard Dobrý Anjel. Poplatky za túto kartu ostávajú v nezmenenej výške.

Máte účet aj v inej banke? Pozrite si, či v poslednom čase menila poplatky.

Zdroj: VÚB, Foto: Ivan Sedlák