Dopyt po úveroch sa v Tatra banke zmiernil, tvorba úspor rástla tiež len mierne

23.02.2024 (18:10)

Tatra banke sa v minulom roku darilo. Celá finančná skupina po prvý raz z pohľadu zisku prekonala míľnik 200 miliónov eur.

Konsolidovaný zisk skupiny medziročne vzrástol o 27 % na 237,2 milióna eur, pod čo sa podpísalo viacero faktorov. Z nich mali najväčšiu váhu podľa vyjadrení spoločnosti vývoj úrokových sadzieb, výnosy z poplatkov a provízii, zisk z finančných nástrojov na obchodovanie a kurzových rozdielov či nižšia tvorba opravných položiek v porovnaní s predchádzajúcim rokom.

„Napriek tomu, že sme na začiatku roku čelili obavám, ako klienti zvládnu vysoké sadzby a infláciu, negatívne scenáre sa nenaplnili. A keďže sa darilo našim klientom, boli sme úspešní aj my,“ uviedol generálny riaditeľ Tatra banky Michal Liday. Konsolidované aktíva skupiny medziročne vzrástli na 22,2 miliardy eur z 21,7 miliardy eur. Prudké zvyšovanie sadzieb zo strany Európskej centrálnej banky a vysoké tempo rastu spotrebiteľských cien sa prejavilo aj v zmiernení dopytu po úveroch či pomalšou tvorbou úspor.

Medziročné tempo rastu úverov poskytnutých klientom sa tak vlani zmiernilo. Ich objem sa oproti roku 2022 zvýšil o 2,6 % na 14,4 miliardy eur. Podiel zlyhaných úverov na celkovom portfóliu sa však aj v náročnom makroekonomickom prostredí udržal pod úrovňou 2 %. Vklady klientov sa medziročne zvýšili o 1,6 % z 15,5 miliardy eur na 15,7 miliardy eur. Rast vkladov tlmila podľa vyjadrení spoločnosti najmä nižšia tvorba úspor domácností v dôsledku vysokej inflácie.

Tatra banka bola do Obchodného registra SR zapísaná 1. novembra 1990. V súčasnosti patrí do rakúskej skupiny Raiffeisen.
 
Zdroj: SITA, Foto: Ivan Sedlák