Dušou privátny bankár

Autor: Andrej Zaťko, riaditeľ odboru privátneho bankovníctva, prokurista a člen predstavenstva J&T BANKY
10.05.2011 (10:00)

Hlavný a najzásadnejší rozdiel medzi bežným tzv. „retailovým“ a privátnym bankovníctvom je, že prvé spomenuté poskytuje iba obmedzený servis klientom, pričom privátni bankári dávajú svojim klientom nadštandardné služby, ktoré sa odvíjajú od dokonalého poznania jeho celkového života.

Podľa toho zvolia tú najvhodnejšiu cestu, ako správne zaobchádzať s jeho majetkom. Bankový poradca, či chceme alebo nie a či sa to pekne alebo zle počúva, je človek, ktorý primárne predáva bankové produkty. Privátny bankár je človek, ktorý stojí na strane klienta a hľadá preňho najvýhodnejšie riešenia - a to nielen v banke. Privátne banky, na rozdiel od retailových, majú zvyčajne tzv. otvorenú architektúru, teda neponúkajú klientom len vlastné produkty, ale hľadajú na finančnom trhu to najlepšie.

J&T BANKA má svojich privátnych bankárov na rôznych pozíciách - juniorských i seniorských. Momentálne ich je 15, ich počet však s pribúdajúcim počtom klientov privátneho bankovníctva rastie. Na jedného privátneho bankára pripadá maximálne niekoľko desiatok klientov. Nájsť skutočného privátneho bankára je niekedy až alchýmia a nie raz je potrebné si ho vychovať „na svoj obraz“. Hľadáme v interných kruhoch, využívame služby „head hunterov“, cenné sú najmä osobné referencie, či už kolegov, ostatných zamestnancov, ale tiež samotných klientov. Na pohovoroch robíme jednak odborné testy, ale aj psychotesty. Snažíme sa pochopiť nielen to, čo uchádzač o takúto dôležitú pozíciu vie, ale hlavne jeho motiváciu pre danú prácu a akú má schopnosť ďalej rásť. V posledných rokoch sme spozorovali pozitívny nárast uchádzačov, ktorí sú na takúto pozíciu vysoko motivovaní. Presne vedia čo v živote chcú, pred pohovorom si naštudovali informácie o banke, vedia o našej filozofii a tiež majú jasnú predstavu, čo nám chcú ponúknuť. Cítiť z nich veľký záujem a chuť dostať sa práve k nám.

Každý privátny bankár, po úspešnom prijatí do našej banky, absolvuje školenia správania sa, etikety, protokolu, ak treba pri obliekaní mu radí stylista. Okrem toho, naša banka má aj svoj „dress code“ , ktorý platí pre všetkých zamestnancov banky, pre privátnych bankárov azda ešte prísnejšie a jasne popisuje, čo je pre každého zamestnanca banky v obliekaní vhodné a prípustné a čo už nie, až zakázané. Nie je to však iba o „obale“, dôležité sú hodnoty, ktoré vyznávame. Samozrejme, vždy je potrebné sa na túto prácu pozerať z pohľadu klienta. Byť privátnym bankárom neznamená byť 7 dní v týždni v naškrobenej košeli. Ak má klient chuť stretnúť sa na „greene“ alebo pri koňoch, pochopiteľne prispôsobíte sa jemu i prostrediu.

Klient a privátny bankár si musia jednoducho navzájom „sadnúť“. Nehrá tu žiadnu úlohu pohlavie, či iné predsudky. Je pravda, že je veľmi dôležitá odbornosť, avšak primárne spokojnosť. Sú klienti, ktorí preferujú vysoko odborne fundovaných bankárov, konzervatívnych v prejave i štýle obliekania, no je mnoho takých, ktorým naopak vyhovujú žoviálnejšie typy. Našim klientom sa skutočne snažíme vyhovieť vo všetkom a nielenže ich požiadavky rešpektujeme, ak ste privátny bankár dušou i telom, robíte to rád. U nás preto trošku zámerne pracujú aj osobnostne a povahovo rôzne typy bankárov. Je často príjemné sledovať ich navzájom „v akcii“ i to ako sa od seba učia. Samostatnú kapitolu služieb klientom privátneho bankovníctva tvorí concierge. Starostlivosť o majetok a financie je samozrejme na prvom mieste, no absolútny servis aj v súkromí má pre mnohých klientov obrovskú pridanú hodnotu. To, že concierge je už neoddeliteľnou súčasťou života klientov privátneho bankovníctva svedčí najmä fakt, že tieto služby využívajú stále viac, až úplne bežne a tak to má byť.
Zdroj: J&T Banka,