EÚ: Šesť technologických spoločností označili za strážcov prístupu

06.09.2023 (15:20)

Európska komisia (EK) v stredu po prvý raz určila šiestich strážcov prístupu podľa aktu o digitálnych trhoch, ktorého cieľom je zabezpečiť konkurenčné a spravodlivé trhy v digitálnom sektore. Danými strážcami, ktorí zabezpečujú kľúčovú bránu medzi podnikmi a spotrebiteľmi v súvislosti so základnými platformovými službami, sú spoločnosti Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta a Microsoft.

Ako informuje EK na svojej webstránke, títo strážcovia poskytujú dovedna 22 určených základných platformových služieb a majú teraz šesť mesiacov na to, aby zabezpečili, že budú spĺňať všetky povinnosti vyplývajúce z aktu o digitálnych trhoch. Niektoré povinnosti im však plynú už od momentu určenia za strážcu prístupu.

Určené spoločnosti musia zaručiť a preukázať dodržiavanie predpisov a do šiestich mesiacov musia predložiť podrobnú správu o ich dodržiavaní. Eurokomisia bude monitorovať vykonávanie predmetných povinností a ich dodržiavanie podľa aktu a v prípade, že sa tak nebude diať, môže uložiť pokuty až do výšky 10 percent celosvetového obratu spoločnosti a až 20 percent pri opakovanom porušení pravidiel. V prípade systematického porušovania pravidiel má EK právomoc prijať dodatočné nápravné opatrenia, ako napríklad uložiť strážcovi prístupu povinnosť predať svoj podnik alebo jeho časti či zakázať nadobudnutie ďalších služieb.

Komisia okrem stanovenia strážcov prístupu začala aj štyri preskúmania trhu na ďalšie posúdenie oznámení spoločností Microsoft a Apple, v ktorých tvrdia, že hoci dosahujú prahové hodnoty, niektoré ich základné platformové služby nemožno považovať za brány prístupu. Týka sa to služieb Bing, Edge a Microsoft Advertising a iMessage. Zároveň iniciovala aj preskúmanie trhu v snahe podrobnejšie posúdiť, či iPADOS spoločnosti Apple treba určiť za strážcu prístupu napriek tomu, že nedosahuje prahové hodnoty.
 
Zdroj: SITA, Foto: redakcia