Finančná správa vrátila viac ako 455 tisíc daňovníkom preplatky

13.05.2024 (16:00)

Finančná správa vrátila viac ako 455 tisíc daňovníkom preplatky na daniach a poukázanie daňového bonusu. Všetky žiadosti o finančné prostriedky v celkovej sume 635 miliónov eur boli vybavené a daňovníkom poukázané do 10. mája tohto roka.

Z tejto sumy predstavoval skoro 196 miliónov eur vyplatený daňový bonus na dieťa, daňový bonus na zaplatené úroky tvoril viac ako 2 milióny eur a takmer 438 miliónov eur boli na preplatky na dani. „V súvislosti s daňovým bonusom pokračujeme v preverovaní tých daňových priznaní, v ktorých sme analyzovali podvodné údaje a je potrebné overiť nárok daňových subjektov na daňový bonus," uviedol hovorca Finančnej správy SR Radoslav Kozák.

Preplatok vzniká daňovníkovi vtedy, ak platené preddavky na daň počas roka boli vyššie ako daňová povinnosť vypočítaná a vyrubená podaním daňového priznania. Preplatok môžu mať napríklad študenti, dôchodcovia či daňové subjekty, ktoré boli časť roka nezamestnaní alebo poberali materské príspevky, kedy aj ich zaplatené preddavky počas roka boli napokon vyššie, ako daňová povinnosť vypočítaná a vyrubená v daňovom priznaní. U fyzických osôb tiež môže preplatok vzniknúť uplatnením rôznych nezdaniteľných častí či daňových bonusov. 

U zamestnancov, ktorým zamestnávateľ vykonáva ročné zúčtovanie dane, je vzniknutý preplatok vyplatený zamestnancovi priamo od zamestnávateľa. Tým, ktorí si podávajú daňové priznanie, vypláca preplatok na dani daňový úrad. U fyzických osôb môže vzniknúť preplatok na dani z príjmov, ale aj nárok na vyplatenie daňového bonusu na vyživované dieťa a na vyplatenie daňového bonusu na zaplatené úroky.  V prípade, ak boli zistené nedostatky v podaných daňových priznaniach a daňovníkom bola zaslaná výzva na ich odstránenie, prerušuje sa lehota na vrátenie preplatku, a správca dane v konaní pokračuje až po odstránení týchto nedostatkov. Ako uviedlo vedenie finančnej správy, daňové úrady postupne spracovávajú aj Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby, ako aj podané samostatné dokumenty Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.
 
Zdroj: SITA, Foto: Ivan Sedlák