Finzo

finzo

Finzo je finančný portál, ktorý poskytuje pôžičky ľuďom, ktorí ich potrebujú od ľudí, ktorí ich majú nazvyš. Nie je to banka, ani nebanková spoločnosť a teda nepodlieha kontrole NBS.

O pôžičku si klient musí požiadať online. Cez Finzo je možné požiadať o krátkodobé úvery s dobou splatnosti 30, 60 alebo 90 dní a dlhodobé úvery s dobou splácania 6, 12 alebo 24 mesiacov. Úvery s kratšou dobou splatnosti poskytujú v nižšej sume. Pokiaľ s kolektívnymi pôžičkami nemáte skúsenosti, prečítajte si forum na webovej stránke Finzo.sk , kde sa užívatelia delia o svoje skúsenosti.
 
Výška pôžičky
50 - 500 eur
Doba splatnosti
3 mesiace - 5 rokov
Úroky
15-29%
RPMN
16,9% do 111%

Informácie pre žiadateľov o pôžičku cez Finzo

Každý žiadateľ o pôžičku sa musí zaregistrovať na portáli Finzo. Pri registrácii zadá svoje osobné údaje a kontaktné informácie. Musí poslať aj foto občianskeho preukazu a zadať svoj bankový účet. Zákaznícke centrum overí e-mailovú adresu a číslo mobilu. Pokiaľ je to potrebné, klient je požiadaný o predloženie ďalších dokladov.

Každému klientovi je po registrácii vypracované úverové hodnotenie. Toto hodnotenie vychádza z údajov úverového registra EOS KSI a CreditCheck, dlžníkovho zamestnania, platu, rodinného stavu, nehnuteľnosti či výpisu z bankového účtu za 6 mesiacov. Klientom s nízkym úverovým hodnotením pôžičku neschvália.

Ak sa klientovi zdá ponúknutý úrok vysoký, môže pôžičku odmietnuť a požiadať o nové financovanie. Výška úrokov sa môže pohybovať aj v desiatkach percent. Pôžičku spláca dlžník v mesačných splátkach, ktoré je potrebné uhradiť na bankový účet do Estónska.

Informácie pre investorov cez Finzo

Po registrácii si nastaví investor podmienky, za akých je ochotný investovať. Zvolí si úrokovú sadzbu, maximálnu sumu na jednu pôžičku a rozmedzie úverového hodnotenia. Kvôli diverzifikácii rizika sa odporúča investovať do viacerých úverov a v menších sumách, nie vysokú sumu do jediného úveru.

Na ochranu investorov je vytvorený záručný fond, z ktorého sa platia zlyhané pôžičky. Avšak, tento fond má tiež svoje obmedzenia a investor nemusí dostať späť všetky peniaze, ktoré požičal. Minimálna suma investície je 10 eur do jednej pôžičky.

Poplatky

Každý klient platí poplatok za zmluvu vo výške 2% zo sumy úveru.

Zároveň portál inkasuje platbu 5% zo sumy úveru, ktorá smeruje do záručného fondu. Z týchto peňazí v záručnom fonde sa uhrádzajú nesplácané pôžičky.

Ďalším poplatkom, ktorý platí žiadateľ je provízia vo výške 25% z celkových úrokov za úver.

Ak sa chce klient zbaviť pôžičky predčasne, musí zaplatiť poplatok 10 eur + úroky za jeden mesiac navyše.

Hodnotenie

S pôžičkami cez portál finzo.sk je spojených niekoľko poplatkov na strane dlžníkov, čo sposobuje, neprehľadnosť v tom, koľko vlastne dlžník spláca istiny akoľko na úrokoch a poplatkoch. Zvyčajne platí, že mikropôžičky sú veľmi drahé a pri RPMN 111% sa jedná už o riadne predražené úvery. Akékoľvek zmeny na pôžičke sú spoplatnené, čo zbytočne predražuje aj tak drahé pôžičky.

Platformu online pôžičiek finzo.sk prevádzkuje

Finzo OU

Posti 30, Haapsalu 90504, Estónsko
+421 903 960 069
info@finzo.sk

Viac informácii na finzo.sk


>> späť