Firmy so ženami vo vedúcich pozíciách sú výkonnejšie

02.02.2022 (16:00)

Akcie spoločností s vysokým zastúpením žien vo vedení, ktoré sa ocitli v novom investičnom koši Saxo Bank s názvom Women in Leadership, zabezpečili investorom od decembra 2015 návratnosť na úrovni 250 % v porovnaní so 101 % v prípade indexu MSCI World*.

Napriek tomu je medián zastúpenia žien vo vedení 2600 spoločností s trhovou hodnotou nad 5 miliárd USD v Severnej Amerike, Európe a Ázii len 14,3 %. Len veľmi málo spoločností pritom dosahuje rodovú rovnosť. „Toto číslo je bezpochybne veľmi nízke a ukazuje, k akej veľkej zmene musí dôjsť v nasledujúcich desaťročiach,“ hovorí Peter Garnry zo Saxo Bank.

women_leadership
Zdroj: Bloomberg and Saxo Group

Koncept ESG (environmental, social and governance - životné prostredie, spoločnosť a riadenie) je čoraz viac v pozornosti investorov, pričom sa sústreďujú najmä na E ako environment, teda životné prostredie. Práve to je totiž stredobodom politického záujmu v dôsledku klimatických zmien. Nemenej dôležitým aspektom je pritom S ako social, teda spoločenský aspekt, vrátane diverzity a inklúzie. Zastúpenie žien vo vedení spoločností je dôležitou súčasťou tohto aspektu vo svete firiem. Nedávne výskumy ukazujú, že rodovo diverzifikovaný exekutívny tím má na výkonnosť spoločnosti väčšinou pozitívny vplyv. Verejne kótované spoločnosti s vyšším počtom žien vo vedení dosahujú lepšie výsledky.

Ženy vo vedení

Saxo Bank prichádza s novým investičným košom Women in Leadership, ktorý pozostáva z firiem s vysokým zastúpením žien vo vedení. Kôš pozostáva z 30 spoločností, po desať zo Severnej Ameriky, Európy a Ázie a Tichomoria (rozvinuté krajiny), pričom zo zoznamu boli vynechané spoločnosti s trhovou hodnotou pod 5 miliárd USD. Priemerné percento žien vo vedení dosahuje v týchto spoločnostiach podľa geografických celkov 63,2 % (Severná Amerika), 52,9 % (Európa) a 59,7 % (Ázia a Tichomorie).

investicny_kos

Týchto 30 spoločností reprezentuje trhovú hodnotu 1,1 bilióna USD, pričom najväčšou spoločnosťou v koši je JPMorgan Chase. Na zozname je aj niekoľko prekvapivých mien, vrátane ťažobného gigantu BHP Group a spoločnosti zaoberajúcej sa ťažbou ropy a zemného plynu Woodside Petroleum. Priemerný rast tržieb týchto 30 spoločností dosahuje 12,8 %, čo je nad trhovým priemerom, a medián ROIC/ROE je na úrovni 13,6 %, čo je mierne nad celosvetovým priemerom. Analytici oceňujú tieto firmy na cenu, ktorá je o 20% vyššie ako súčasná cena, pri ktorej sa ich akcie obchodujú.

women_leadership_2

*Upozorňujeme, že historická výkonnosť nie je ukazovateľom budúcej výkonnosti.
 
Zdroj: Saxo Bank, Foto: Matthew Henry, Burst.shopify.com