Hypotéka Užitočné bývanie bez poplatku a s úrokom 0%


Poštová banka  ponúka svoju hypotéku za zvýhodnených podmienok: 
  • úroková sadzba od 0,5 % p.a.
  • 100% zľava za poplatku za poskytnutie

Ďalšie zľavy

  • Služba ÚSPORA je jedinečná služba k UŽITOČNÉMU BÝVANIU, ktorou si môžete znížiť úrokovú sadzbu až do 20 %. Prepojte vaše voľné financie s UŽITOČNÝM BÝVANÍM a využite ich na zníženie vašej splátky. Takto využité finančné prostriedky sú neviazané, kedykoľvek k dispozícii a znižujú vašu mesačnú splátku.
  • zľava z úrokovej sadzby vo výške 0,20 % p.a. za poistenie schopnosti splácať úver
  • zľava z úrokovej sadzby vo výške 0,30 % p.a. za aktívne využívanie Užitočného účtu v Poštovej banke
  • zľava za hypotéku v Poštovej banke k Poisteniu nehnuteľnosti vo výške 15% z ročného poistného. Navyše zľava 20% ak si zároveň poistíte domácnosť.
 

Hypotéka s úrokom 0%

Do žrebovania o hypotéku s 0% úrokom budú zaradení všetci klienti Poštovej banky, ktorí:
- v období od 01.02.2020 do 31.03.2020 podajú žiadosť o Úver na bývanie
- uzatvoria zmluvu o Úvere na bývanie (LTV < 70%)
- nastavia si splácanie úveru inkasom z účtu v Poštovej banke
-  úver načerpajú v období 01.02.2020 do 12.4.2020

Výhra v podobe 0% úroku na hypotéke sa vzťahuje na prvé obdobie fixácie (1,2,3, alebo 5 rokov).
Banka vyžrebuje 42 výhercov.


PABK 2018