Hypotéky pre mladých v 2019

Autor: redakcia
29.04.2019 (10:00)

So sprísnením podmienok na hypotéky sa mladí ľudia dostanú k vlastnému bývaniu ťažšie. Pozreli sme sa, ako banky prispôsobili hypotéky práve mladej generácii.


Začiatkom roku 2018 sa zrušil bonus v podobe 3%-nej úrokovej zľavy (2% od štátu od a 1% od banky) pre mladých. Strácal zmysel, pretože bežné úroky na trhu sa prepadli hlboko pod 3%. Tento úrokový bonus bol nahradený daňovým bonusom.

Daňový bonus si môžu mladí ľudia uplatniť maximálne do 50% zaplatených úrokov, zároveň do sumy 400 eur a do výšky úveru 50.000 eur. Čiže ak klient čerpal v roku 2018 hypotéku vo výške 45.000 eur, môže si uplatniť polovicu všetkých zaplatených úrokov, pri hypotéke vo výške 80.000 eur si môže odpočítať polovicu zaplatených úrokov na čiastku 50.000 eur. Aby klienti presne vedeli, akú čiastku si môžu zo svojej daňovej povinnosti odpočítať, poslúži im potvrdenie z banky. Viac o daňovom bonuse si môžete prečítať tu.

Hypotéky sa stávajú čoraz nedostupnejšie hlavne pre mladých ľudí, kvôli prísnejším opatreniam Národnej banky. Od 1.7.2019 banky budú môcť poskytnúť len 20% nových hypoték s LTV vyšším ako 80%-90%. To znamená, že kupujúci budú musieť mať nasporených minimálne 10% až 20% sumy. Čo pri mladých ľuďoch, ktorým na bývanie nepožičajú peniaze rodičia, môže byť značný problém.

Druhý limit Národnej banky sa týka celkovej zadĺženosti ľudí, ktorá nemôže byť vyššia ako 8 násobok ich ročného čistého príjmu (DTI 8). Od 1. 7. 2019 len 10% zo všetkých úverov bude môcť byť vo vyššej hodnote ako DTI8. (Výnimky: 5 % + 5 % pre mladých (do 35 rokov, príjem za rok do 1,3 násobku priemernej mzdy, DTI max. 9) Pozreli sme sa, ako sa banky vysporiadali s týmito obmedzeniami hlavne pri mladých ľuďoch.

Slovenská sporiteľňa

Slovenská sporiteľňa chce motivovať mladých, aby si na budúce bývanie vopred sporili. Jedná sa o pravidelné sporenie na bývanie aspoň počas dvoch rokov. Po 2 rokoch sporenia, môže mladý klient získať hypotéku vo výške 10 násobku nasporenej sumy s najvýhodnejším úrokom a sporiteľňa mu požičia až do výšky 90% hodnoty nehnuteľnosti. Čiže ak si nasporí 10 000 eur, získa úver v hodnote 100 000 eur.

Výhodou je sľub banky poskytnúť najvýhodnejší úrok na hypotéke, čo znamená, že pri 90%-nom úvere dostane klient rovnaký úrok ako pri 80%-nom úvere. V podstate ušetrí rizikovú prirážku, ktrorá môže byť až niekoľko desatín percenta.

Aby banka motivovala k sporeniu na bývanie, ponúka zvýhodnený úrok na sporení vo výške 0,35%. Zároveň návyk pravidelného sporenia je dobrý predpoklad, že neskôr bude klient úver aj pravidelne splácať. Ponúkané výhody sa nevzťahujú na jednorázové vklady na sporenie. Treba ešte dodať, že sporiteľňa zvýhodnené podmienky na hypotéku ponúkne tým klientom, ktorí prejdú klasickým schvaľovacím procesom pri žiadosti o hypotéku. Každého posudzujú individuálne, pozrú sa na príjem, úverovú minulosť a taktiež na zakladanú nehnuteľnosť.

VÚB banka

VÚB banka pre mladých do 30 rokov, ktorí si berú svoju prvú hypotéku ponúka benefit vo forme jednorázového príspevku vo výške 200 eur. Tento jednorázový príspevok môžu klienti použiť na akýkoľvek účel.

Ostatné banky a zvýhodnenia

Ostatné banky nemajú v ponuke špeciálny produkt Hypotéka pre mladých, no všetky ponúkajú klientom rôzne formy benefitov. Či už je to odpustenie poplatkov, zvýhodnené úroky, vybavenie a preplatenie nákladov na kataster a znalecký posudok alebo mimoriadne splátky nad rámec zákona. Prehľad aktuálnych výhod, ktoré ponúkajú banky všetkým, (nielen mladým) klientom si môžete pozrieť tu.
 
Foto: redakcia