Inav Štefanec

poslanec
NR SR
Odpoveď: Nie
Nie. Takýto postup len kumuluje problémy, ale ich nerieši.