Ing. Rastislav Murgaš

riaditeľ prevádzky ČSOB v SR, ČSOB, a.s.