Interaktívna učebnica finančnej gramotnosti

Autor: redakčne upravené
29.01.2024 (12:00)

Na Slovensku vznikla nová interaktívna učebnica finančnej gramotnosti. Žiakov prevedie základnými témami v oblasti financií modernou a veku primeranou formou.

Len 16 % respondentov zo Slovenska zvládlo v roku 2021 správne zodpovedať na štyri základné otázky ohľadom osobných financií. Nešlo o veľké prekvapenie, nedostatočné výsledky dosahujeme opakovane. Ukázal to prieskum HFSC realizovaný v každej krajine eurozóny, detailné informácie o ňom zverejnila Národná banka Slovenska. Ide o zdvihnutý varovný prst pri celospoločenskej téme finančnej gramotnosti.

Finančná gramotnosť sa na slovenských školách nevyučuje ako samostatný predmet, ale je takzvanou prierezovou témou zakomponovanou do iného vyučovania. Ide typicky napríklad o počítanie úrokov na matematike alebo čítanie s porozumením počas výučby slovenčiny. Znepokojujúce je, že žiaci zo Slovenska dosiahli celkovo podpriemerné výsledky v porovnaní s vyspelými krajinami OECD, čo sa týka matematickej či čitateľskej gramotnosti. Ukázalo to najnovšie testovanie PISA 2022.

Finančná gramotnosť je iba jednou časťou výučby, no skúsenosti ukazujú, že niekedy býva u nás podceňovaná. Buď na ňu nezostáva dostatok času, alebo učitelia sa necítia odborne zdatní v téme financií.

„Sme presvedčení, že finančná gramotnosť je dôležitá téma, ktorá si zaslúži pozornosť. Plne chápeme neľahkú úlohu učiteľov v tomto smere – musia naplniť výučbový plán a popritom si stále udržať pozornosť žiakov a odovzdať im vedomosti v primeranej podobe. Práve tu podá pomocnú ruku naša nová inovatívna učebnica. Dali sme si záležať, aby jej učiteľská verzia poskytla všetku potrebnú teóriu, vďaka ktorej dokáže finančné témy žiakom sprostredkovať každý učiteľ, a to bez ohľadu na špecializáciu,“ povedal Patrik Kindl, spoluautor učebnice na zlepšenie finančnej gramotnosti. V papierovej podobe boli vytlačené učebnice – vo verzii pre žiakov, ako aj učiteľov a sú určené pre druhý stupeň základných škôl. Interaktívna učebnica prešla schvaľovacím procesom rezortu školstva. Jednotlivé učebné materiály sú zverejnené na webe Financie.sk. Web je navyše s tlačenou učebnicou prepojený QR kódmi.

Celý projekt vznikol pod záštitou neziskovej organizácie Financie Slovensko a na jeho príprave sa podieľali aj viacerí renomovaní odborníci na školstvo či finančný sektor. „Výučba na školách musí reflektovať výzvy spojené s finančným vzdelávaním. Celý projekt má moju plnú podporu. Práve iniciatívy ako táto dokážu napomôcť spoločnému cieľu: pripraviť deti čo najlepšie na budúcnosť, aby vnímali význam finančných rozhodnutí v každodennom živote s dôrazom na prax,“ uviedol Juraj Hrbatý, CEO spoločnosti Finax a dodal: „Je naším záväzkom podporovať finančnú gramotnosť mládeže. Nastupujúca generácia sa stane nositeľom kľúčových rozhodnutí na všetkých úrovniach – v rodinách či pracovnom, resp. celospoločenskom prostredí. Mnohé budú mať bezpochyby aj finančný presah. Veríme preto, že finančné vzdelávanie je kľúčom k tomu, ako prispieť k pozitívnej budúcnosti celej krajiny.“
 
Zdroj: Financie.sk, Foto: Shopify Partners, Burst.shopify.com