Investorov do zelených dlhopisov Klingerka II. čaká výnos až 6,8% p.a.

Autor: redakčne upravené
19.04.2023 (11:09)

Bývalú priemyselnú lokalitu čoskoro zmení projekt JTRE na plnohodnotnú a udržateľnú mestskú štvrť v blízkosti centra Bratislavy. Prvá etapa Klingerky je už úspešne dokončená. Druhá etapa Klingerky prináša zaujímavé možnosti aj pre investorov.

Projekt KLINGERKA od developera JTRE v prvej etape priniesol 35 poschodovú rezidenčnú vežu a butikovú administratívnu budovu s veľkým parkom. V blízkej dobe sa rozšíri o ďalšie možnosti bývania, práce a oddychu.

Dlhopisy Klingerka II. 2028

Projekt ponúka investorom možnosť stať sa súčasťou zeleného realitného riešenia investíciou do dlhopisov KLINGERKA II. 2028. Tieto zelené dlhopisy vydáva jedna z najväčších developerských skupín na Slovensku JTRE s viac ako 25-ročnými skúsenosťami na trhu. Celý projekt bude realizovaný podľa zásad ESG prospešných pre životné prostredie, sociálnu oblasť a oblasť governance.

Menovitá hodnota jedného dlhopisu je 1 000 eur. K dátumu emisie predstavuje ročný výnos do splatnosti 6,80 % *. Dlhopisy sú vydávané ako bezkupónové s emisným kurzom 69,64 %. Ak si teda v deň úpisu investor kúpi dlhopis za 696,40 eura, pri jeho splatnosti 27. 10. 2028 mu bude vyplatených 1 000 eur. Viac informácii sa dozviete v prospekte.

Dlhopisy bude na trh umiestňovať J&T BANKA, ktorá má bohaté dlhoročné skúsenosti v oblasti korporátnych dlhopisov. V realitnej oblasti J&T BANKA v minulosti úspešne umiestnila na trh niekoľko tranží dlhopisov Eurovea a dlhopisy Mint Metropolis. Medzi ďalšie úspešne umiestnené dlhopisy patria napríklad TMR (Tatry mountain resorts), JOJ media house a mnoho ďalších. Všetky dlhopisy boli doteraz investorom riadne splatené spolu s výnosom.

Viac o Klingerke

Už v prvej etape projektu vznikol na ploche veľkej ako polovica futbalového ihriska verejný park s detským ihriskom, lavičkami a jazierkom na zachytávanie dažďovej vody. Pokračovaním bude prepojený so zelenými vnútroblokmi a pasážami až k novému stromoradiu na Košickej ulici. Vnútrobloky vytvoria verejný priestor určený pre voľnočasové aktivity. Obyvateľom a návštevníkom ponúknu príjemné prostredie oddelené od dopravného ruchu Košickej ulice. Objekty budú totiž od nej odsadené tak, aby vytvorili priestor pre uličný rad stromov. Koridor tak bude mať vlastné prirodzené tienenie od frekventovanej cesty.
klingerka_02

Na dlhé roky nevyužívanom pozemku v bývalej priemyselnej zóne ohraničenej Prístavnou, Košickou a Mlynskými nivami tak vznikne kompletná polyfunkčná mestská štvrť. Druhá etapa Klingerky zahŕňa viac ako 600 bytov a apartmánov, priestory pre obchody, gastro a iné doplnkové služby.

Optimalizácia spotreby energií

Prevádzka všetkých budov bude zameraná na optimalizáciu spotreby energií a vody a zabezpečenie zdravého vnútorného prostredia vďaka využitiu inovatívnych technológií. Striktné požiadavky sa týkajú napríklad kvality vzduchu v interiéri, úrovne a kvality umelého aj prirodzeného osvetlenia, tepelnej a akustickej pohody.

Odpadové hospodárstvo objektov bolo navrhnuté pre dôslednú separáciu odpadu a minimalizáciu netriedeného odpadu. Aj správa budov sa bude realizovať s dôrazom na udržateľnosť. Rovnako tak výstavba, keďže minimálne päť z dôležitých konštrukčných materiálov bude mať ekologický certifikát EPD. Realizačnému návrhu zelene predchádzala štúdia ekológie a biodiverzity v území spracovaná podľa kritérií BREEAM.

Udržateľnosť dopravy

Súčasťou návrhu je aj komplexné riešenie dopravnej situácie v lokalite. V rámci rekonštrukcie Plátenníckej ulice vznikne nový chodník pre peších a pozdĺžne verejné parkovacie miesta, ktoré budú spadať pod mestský systém parkovania. Cyklisti získajú pohodlné a bezpečné napojenie na Košickú a Prístavnú ulicu obojsmernou cyklotrasou oddelenou od cesty zeleňou.

klingerka-2-celkovy-pohlad
Dopravné napojenie je navrhnuté tak, aby neboli dopravou zaťažené ulice s pôvodnou zástavbou rodinných domov. Podzemné garáže budú prístupné výhradne cez novovybudované vjazdy priamo z Košickej a Mlynských nív. Projekt vytvára tiež priestor pre vybudovanie električkovej trate spájajúcej Petržalku a Ružinov. Ekologický nosný dopravný systém projektu doplní už existujúce zastávky autobusov a trolejbusov.

Dlhopisy Klingerka II. 2028 sú zaujímavou investičnou príležitosťou pre všetkých, ktorí fandia zeleným, udržateľným projektom.

* Detailné informácie o emisii, ako aj o rizikách, ktoré sú s investovaním spojené, nájdete TU.
Zdroj: J&T BANKA, Foto: klingerka.sk