Ivam Štefanec

poslanec
NR SR
Odpoveď: Áno
Je zrejmé, že situácia v bankovom sektore je neporovnateľne lepšia ako pred pár rokmi. Je ale tiež realitou, že ozdravovanie nepokračuje tak rýchlo, ako sa očakávalo. Rastúci objem nesplácaných úverov je jasným signálom pre realizáciu potrebných štrukturálnych reforiem a pre podporu podnikania v drvivej väčšine európskych krajín.