Ivavn Štefanec

poslanec
NR SR
Odpoveď: Nie
„Nie. Za najakútnejšie považujem stabilizáciu verejných financií, zodpovedné hospodárenie a štrukturálne zmeny podporujúce rast.“