J&T ARCH INVESTMENTS investuje do skupiny EMMA CAPITAL Jiřího Šmejca

14.03.2024 (15:40)

J&T ARCH INVESTMENTS, fond kvalifikovaných investorov, sa stal nepriamym minoritným podielnikom EMMA APLHA HOLDING, hlavnej investičnej platformy skupiny EMMA CAPITAL Jiřího Šmejca. Výška jeho podielu bude predstavovať 8,1 %.

Investícia vo výške 100 miliónov eur nadväzuje na rad úspešných projektov a dlhoročné obchodné vzťahy oboch skupín a je naplnením dlhodobej ambície rozšíriť vzájomnú spoluprácu v oblasti financovania aj do ekvitných investícií.

Podpísanie dohody medzi fondom a spoločnosťou MEF HOLDINGS LIMITED o nepriamej minoritnej investícii do EMMA ALPHA HOLDING LIMITED, v ktorej okrem Jiřího Šmejca majú minoritné podiely aj kľúčoví manažéri, ju tak spečatila.

Na úrovni J&T nás s EMMA CAPITAL spája rad úspešných projektov. Táto investícia je v súlade s našou filozofiou – investovať do roky budovaných partnerstiev. Existujúce portfólio EMMA ALPHA navyše vhodne obohacuje rozloženie nášho fondu o podiely v privátne vlastnených spoločnostiach, najmä vo východnej a juhovýchodnej Európe. Nedávno uzavreté transakcie a historický track record skupiny EMMA nás napĺňajú dôverou v potenciál zaujímavého zhodnotenia i v budúcnosti,“ uviedol Adam Tomis, člen investičného výboru J&T ARCH. Investičný riaditeľ EMMA CAPITAL Pavel Horák k investícii dodal: „Vstup externého investora predstavuje pre nás krok novým smerom. Berieme ho ako určitú sondu, ktorá nám môže ukázať zatiaľ nevyužívané možnosti nášho ďalšieho rastu. Súčasne verím, že J&T ARCH je na takýto krok z mnohých dôvodov ideálnym partnerom.“

O EMMA CAPITAL
EMMA CAPITAL je súkromný investičný holding, ktorý v roku 2012 založil Jiří Šmejc. V posledných rokoch sa zameriava predovšetkým na trhy v štátoch Európskej únie, ale prítomná je aj na ďalších trhoch v Európe i v Ázii. V spoločnostiach, kde získa kapitálový podiel, hrá väčšinou aktívnu rolu, podieľa sa na ich riadení, rozvoji i prípadnej reštrukturalizácii. Jej investičnou prioritou sú retailové a zákaznícky orientované firmy.

O J&T ARCH INVESTMENTS
J&T ARCH INVESTMENTS, fond kvalifikovaných investorov, je hlavnou investičnou platformou skupiny J&T. Fond investuje do podnikov, projektov a partnerstiev, ktoré skupina pomáhala v posledných 25 rokoch vybudovať, a podieľa sa aj na napĺňaní ambícií česko-slovenského kapitálu v Európe a vo svete. Fond spravuje nielen majetok zakladateľov skupiny J&T, ale aj privátnych a inštitucionálnych investorov. J&T ARCH INVESTMENTS je obchodovaný na Burze cenných papierov Praha, kde patrí medzi najlikvidnejšie fondové tituly. Viac informácií o fonde a detailné výsledky hospodárenia nájdete na: https://www.jtarchinvestments.sk.

Právne upozornenie:
J&T ARCH INVESTMENTS je fond kvalifikovaných investorov podľa zákona č. 240/2013 Zb. („ZISIF“) a jeho akcionárom sa môže stať výhradne kvalifikovaný investor podľa § 272 ZISIF a/alebo kvalifikovaný investor v spojení s § 147 a ďalšími príslušnými ustanoveniami zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní.
Žiadna z informácií uvedených v tejto správe nie je mienená a nemôže byť považovaná za analýzu investičných príležitostí, investičné odporúčanie alebo investičné poradenstvo. Správa má len informatívny charakter a jej cieľom je poskytnúť investorom základné informácie. Účelom nie je nahradiť štatút alebo poskytnúť jeho komplexné zhrnutie. S investičnými nástrojmi je spojené riziko kolísania aktuálnej hodnoty investičnej akcie a výnosov z nej a nie je zaručená návratnosť pôvodnej investovanej sumy. V rámci správy nebol zohľadnený cieľový trh – môžete sa nachádzať mimo cieľového trhu či dokonca v negatívnom cieľovom trhu uvedených investičných nástrojov.
 
Zdroj: J&T BANKA, Foto: J&T BANKA