J&T BANKA uzavrela rok 2023 so ziskom vo výške 218 miliónov eur

03.04.2024 (12:00)

J&T BANKA uzavrela podľa auditovaných konsolidovaných výsledkov minulý rok s historicky najvyšším čistým ziskom vo výške 218 miliónov eur (+ 81 mil. eur). Nárast zaznamenala aj bilančná suma, ktorá sa medziročne zvýšila o 29 % na 11,85 miliardy eur. Rok 2023 tak bol pre banku rokom dynamického rastu.

Do nárastu bilančnej sumy sa pozitívne premietlo prostredie vysokých úrokových sadzieb, ktoré banke umožnilo ponúkať atraktívne vkladové produkty. Objem prijatých vkladov od klientov ku koncu roka tak predstavoval 8,81 miliardy eur (+ 32,8 %).

Najrýchlejšie rastúcou kategóriou klientskeho majetku boli fondy, ťahané najmä fondom J&T ARCH INVESTMENTS, ktorý sa na konci roka stal najväčším fondom v Česku aj na Slovensku, keď jeho objem presiahol 2,23 miliardy eur. Celkovo tak majetok investovaný vo fondoch medziročne vzrástol takmer o polovicu. Rast majetku sa priaznivo odrazil v náraste čistých poplatkových výnosov, ktoré narástli o 21 % na 93 miliónov eur.

Na začiatku roka 2023 získala banka investičný rating od agentúry Moody´s na úrovni Baa2 so stabilným výhľadom. V prvom kvartáli otvorila plne digitálnu J&T Direktbank v nemeckom Frankfurte, kde sa jej odvtedy podarilo získať viac než 20-tisíc klientov a objem vkladov na úrovni viac ako 800 miliónov eur. V spolupráci s JP Morgan, Société Générale a Raiffeisenbank International banka vydala svoju prvú medzinárodnú emisiu eurodlhopisov a spravila tak významný krok na ceste k ďalším úspešným emisiám v budúcnosti. Na konci roka banka úspešne dokončila exit z ruského trhu.

Vlastný kapitál v medziročnom porovnaní narástol o 206 miliónov eur a na konci minulého roka predstavoval 1,66 miliardy eur. Vedľa zisku z bežného roka sa v ňom pozitívne premietlo aj zadržanie zisku z predchádzajúceho obdobia zníženého o výplatu dividendy vo výške 40,45 milióna eur.

Kapitálová primeranosť na konsolidovanej báze dosiahla úroveň 24,9 %. Banka je tak viac než dostatočne kapitálovo vybavená na ďalší rozvoj.
 
Zdroj: J&T BANKA, Foto: J&T BANKA