Koľko zarobili banky v roku 2022? Rekordne veľa

Autor: redakcia
03.05.2023 (10:00)

Finančné domy na Slovensku ukončili rok 2022 s čistým ziskom vo výške 829 miliónov eur. Medziročne si polepšili o takmer 103 miliónov eur. Podľa údajov Národnej banky Slovenska zisk bánk v roku 2022 bol najvyšší v histórii.

Za vysoké zisky vďačia banky najmä prudkému rastu úrokov v roku 2022. Kým na začiatku roku finančné domy ponúkali nové hypotéky s priemerným úrokom okolo 1%, na konci roku to bolo viac ako 3%.

Až o 82 miliónov eur bankám vzrástli aj čisté výnosy z poplatkov a provízií. Je to aj vďaka tomu, že inkasujú vyššie provízie za predaj produktov od iných spoločností.

Náklady rástli ale pomalšie

Aj keď príjmy stúpali, banky sa snažili držať na uzde výdavky. Najväčšiu časť z nákladov pohltili vyššie mzdy. Bankám samozrejme rastú aj náklady na informačné technológie a bezpečnosť.

Finančné domy boli v minulom roku opatrné a pod vplyvom hroziacej ekonomickej recesie začali navyšovať opravné položky. Vlani vytvorili oprávky v celkovej výške 186 milióna eur. BANKY.sk sa pozreli na to, ako sa darilo jednotlivým bankám.

Slovenská sporiteľňa

Medzi najúspešnejšie banky patrí Slovenská sporiteľňa, ktorá vlani dosiahla čistý zisk 242,8 milióna eur, čo je viac ako 7%-ný nárast oproti roku 2021. Jej čistý úrokový výnos stúpol o 3,8 %, čistý príjem z poplatkov a provízií rástol o viac ako 10 %. Čistý zisk z obchodovania narástol viac ako dvojnásobne na 23,6 milióna eur z 9,8 milióna eur v roku 2021. Kapitálová primeranosť SLSP dosiahla 19,29 % a výrazne tým prekročila zákonom stanovenú hranicu.

Ratingová agentúra Moody´s pridelila Sporiteľni dlhodobý rating A-2 so stabilným výhľadom.

VÚB banka

Darilo sa aj druhej najväčšej banke VÚB, ktorej čistý zisk narástol v minulom roku o 44% na skoro 170 milióna eur. Pod tento nárast sa podpísali najmä lepšie úrokové výnosy. Kapitálová primeranosť VÚB zostala na vysokej úrovni a s hodnotou 19,21 % bola výrazne nad požiadavkami stanovenými NBS.

Ratingová agentúra Moody´s pridelila VÚB dlhodobý rating A-2 s negatívnym výhľadom.

Tatra banka

Tatra banka, ktorá je trojkou na trhu, ukončila vlaňajší rok s rekordným ziskom 193,8 milióna eur, čo bol medziročný nárast o viac ako 28,4%. Rast úverov poskočil o 10 % na 14 miliárd eur. Úvery firmám rástli dokonca rýchlejším tempom ako úvery obyvateľstvu. Vklady klientov medziročne vzrástli o 14,6 % na 15,5 miliárd eur. Silný rast zaznamenali najmä termínované vklady, ktorých objem sa medziročne zvýšil o 182 %. Ukazovateľ primeranosti vlastných zdrojov bol k 31. 12. 2022 na úrovni 18,7 %.

Ratingová agentúra Moody´s pridelila Tatra banke dlhodobý rating A-2 s negatívnym výhľadom. Rating A2 predstavuje najvyššiu úroveň, ktorú komerčná banka na Slovensku môže mať.

365.bank

Výnimočne dobre sa darilo aj 365 banke, ktorá dosiahla vlani zisk po zdanení 93,2 milióna eur, čo predstavuje až 38 % medziročný nárast. Do pozitívneho hospodárskeho výsledku sa premietol aj predaj dcérskej spoločnosti 365.life.Tejto pôvodne online banke sa darilo získavať nových klientov. Objem retailových úverov stúpol o 18 %.

Kapitálová primeranosť 365 banky medziročne narástla z 19,14 % na 23,97 % a naďalej významne prekračuje úroveň minimálneho požadovaného kapitálu.

ČSOB

Minulý rok sa darilo aj ČSOB banke, jej čistý zisk stúpol len mierne o cca 1% na 83,6 milióna eur. Pri medziročnom porovnaní je výsledok vo veľkej miere ovplyvnený aj integráciou OTP Banky.

Dobrý výsledok dosiahla ČSOB banka aj vďaka pokračujúcemu rastu objemu úverov na bývanie o 25 % a firemných úverov o 17 %.

Ratingová agentúra Moody´s pridelila ČSOB dlhodobý rating A-2 s pozitívnym výhľadom.

Prima banka

Prima banka vlani zarobila v čistom 20 miliónov eur, čo je viac o 10 % ako predvlani. Čisté úrokové výnosy sa zvýšili o 1,9 % a čistý výnos z poplatkov a provízií stúpol o 19,2 %. Rok 2022 bol pre Prima banku historicky najúspešnejším obdobím, darilo sa jej v oblasti retailových úverov, pričom rast ťahali najmä hypotéky.

Kapitálová primeranosť Prima banky medziročne klesla a je na úrovni 15,86%, pričom v roku 2021 bola na úrovni 17,21%.

Hospodárenie bánk za rok 2022

Banka Čistý zisk (mil.eur) Medziročný nárast/pokles Kapitálová primeranosť
Slovenská sporiteľňa * 242,8 7% 19,29%
Tatra banka 193,8 28,4% 18,7%
VÚB * 169,5 44% 19,21%
365.bank 93,2 38% 23,97%
ČSOB 83,6 1% ***
Prima banka 20 10% 15,86%
Privatbanka 10,8 3,4% 24,77 %**
 
* výsledky za celú bankovú skupinu
** v roku 2021
*** údaj banka nezverejnila

 
Foto: redakcia