Konsolidácia – alebo ako spojiť novú hypotéku so staršími úvermi

Autor: Karin Gronová
16.03.2016 (11:30)

Klienti sa na mňa často obracajú s problémom, že popri vybavovaní hypotéky potrebujú odľahčiť rodinný rozpočet a spojiť hypotéku s ďalšími úvermi, ktoré si v minulosti zobrali z rôznych dôvodov.

Takýto typ úveru sa v bankách volá konsolidácia úverov, t.j. banka spája viaceré úvery do jedného a nie je podstatné, či klient len vypláca iné úvery alebo aj kupuje ďalšiu nehnuteľnosť.


Vystupujú tu dve základné skutočnosti, ktoré treba vyriešiť:


1. Hodnota nehnuteľnosti, ktorú dáva klient banke do zabezpečenia, musí stačiť aj na vyplatenie týchto úverov. To býva často problematické. Túto situáciu je možné riešiť založením ďalšej nehnuteľnosti, ak je taká možnosť a navýšiť zabezpečenie hypotekárneho úveru. Tak vzniká ďalšia dodatočná hodnota, ktorá môže pomôcť vyriešiť danú situáciu.

2. Klientovi musí stačiť príjem na takýto úver. Pri klasických spotrebných úveroch alebo rôznych pôžičkách banky, spravidla, nemajú žiadny problém zahrnúť tieto do hypotéky. Avšak pri typoch úveru ako je Kreditná karta a Debet na bežnom účte sa môže stať, že banka bude žiadať vyplatenie týchto úverov vopred, lebo ich nechce vyplácať hypotékou. V tomto prípade banka počíta klientovi do výdavkov kreditnú kartu a debet, čo môže viesť k tomu, že klient má nedostatočný príjem na požadovanú hypotéku. Jediným riešením takejto situácie je nájsť banku, ktorá je túto transakciu ochotná urobiť za klienta, t.j. vie vyplatiť aj kreditnú kartu a debet z hypotéky.

Neprehliadnite Proces vyplatenia konsolidácie je náročný proces, je nevyhnuté obrniť sa trpezlivosťou. Nie je vôbec jednoduché predložiť všetky dokumenty k vyplácaným úverov - hlavne pre klientov, ktorí nemajú radi papiere a nemajú vzorný poriadok vo svojich dokumentoch. Banka bude pri schvaľovaní hypotéky na konsolidáciu úverov žiadať predloženie úverových zmlúv všetkých vyplácaných úverov, kreditných kariet a pôžičiek. Po ich preskúmaní úver schváli a potom nastane celkom vážny stres pre klienta - zabezpečiť pri všetkých vyplácaných úveroch Súhlas s predčasným vyplatením. Každá banka alebo nebanková spoločnosť ma rôzne pravidlá pre vybavenie žiadosti o predčasné vyplatenie úveru. Pri podaní tejto žiadosti je nutné uviesť dátum, kedy predčasné vyplatenie nastane. V prípadoch, keď klient vypláca viacero úverov z rôznych spoločností, je doslova umenie zosúladiť všetky termíny tak, aby hypotekárna banka stihla predčasné vyplatenia aj zrealizovať. Je veľmi dôležité vzniknutú situáciu prebrať a riešiť s hypotekárnym poradcom a všetko riadne načasovať. Ak len jeden z úverov bude mať taký termín, ktorý hypotekárna banka nebude stíhať, nezrealizuje ani všetky ostatné vyplatenia a proces môže začať odznova. Nehovoriac o tom, že v niektorých prípadoch za vystavenie Súhlasu s predčasným splatením si niektoré banky alebo nebankové spoločnosti pýtajú poplatky.

Konsolidácia úverov, hlavne ak ide o viacero úverov, je z môjho profesionálneho pohľadu najstresujúcejší typ úveru. Rovnako náročná je konsolidácia úverov, i keď klient konsoliduje úvery nie hypotékou, ale ďalším spotrebným úverom. Postup zosúladenia termínov vyplatenia úverov je aj tu totožný.


Foto: redakcia