Kooperativa sa stala vlastníkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti 365.life

29.12.2022 (18:15)

Kooperativa poisťovňa nadobúda 100 percent akcií 365.life, d. s. s. od 365.bank.

Prevzatie dôchodkovej správcovskej spoločnosti je súčasťou strategického programu Vienna Insurance Group, ktorým skupina zintenzívňuje a rozširuje oblasť podnikania v oblasti penzijných fondov. Vstup do segmentu starobného dôchodkového sporenia je podľa vyjadrení spoločnosti prirodzeným krokom.

Nadobudnutie 100 percent akcií 365.life spoločnosťou Kooperativa nebude mať vplyv na správu, riadenie a organizačnú štruktúru dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Pre jej klientov sa z hľadiska ich doterajších úspor na starobnom dôchodkovom sporení nič nemení.

Dôchodková správcovská spoločnosť 365.life je súčasťou bankovej skupiny 365.bank a má dlhoročné skúsenosti so zhodnocovaním úspor sporiteľov na finančných a kapitálových trhoch. S takmer 5-percentným trhovým podielom spravuje v dôchodkových fondoch úspory takmer 125-tisíc sporiteľov v celkovej výške viac ako 500 miliónov eur.

Kooperativa poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group vznikla ako prvá súkromná univerzálna poisťovacia spoločnosť na Slovensku v roku 1990. Majoritným akcionárom je Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe, ktorej podiel akcií predstavuje 100 % priamo alebo nepriamo. Kooperativa je členom skupiny Vienna Insurance Group.
 
Zdroj: SITA, Foto: redakcia