KORONAVÍRUS: Bezplatný odklad splátok v ČSOB

24.03.2020 (13:15)

Mimoriadny stav týkajúci sa šírenia koronavírusu na území Slovenskej republiky má nepriaznivé dôsledky nielen pre podnikateľské prostredie. Prinášame vám informácie o bezplatnom odklade splátok v ČSOB, ktoré pomôžu zmierniť dopady na vaše podnikanie či osobné financie.

V prípade, že zvažujete odklad splátok pri spotrebnom, hypotekárnom alebo investičnom úvere, svoju žiadosť o odklad splátok si starostlivo premyslite.

V nadväznosti na aktuálne dianie sa ČSOB rozhodla umožniť fyzickým osobám aj podnikateľom a malým firmám požiadať o odklad splátok pri spotrebnom, hypotekárnom alebo investičnom úvere, a to bezplatne.

Aké sú podmienky?

Klient – fyzická osoba sa môže rozhodnúť, či chce odložiť splácanie celej splátky úveru alebo iba istiny.

Klient – podnikateľ/malá firma môže požiadať o odklad splácania istiny.

V prípade, že sa klientovi finančná situácia zlepší, môže úver začať opätovne splácať skôr, ako bolo dohodnuté pri zmene splátkového kalendára, alebo môže realizovať mimoriadne splátky.

Dôležité upozornenie:

 Odklad splátok bude ČSOB riešiť až na základe žiadosti klienta. O bezplatný odklad splátok spotrebných, hypotekárnych a investičných úverov, je možné požiadať za podmienky predloženia žiadosti s relevantným dokumentom (PN, OČR a iné). Schválený odklad je ako informácia o zmene splátkového kalendára zasielaná do úverového registra. Táto informácia má charakter negatívneho záznamu, čo môže vplývať na posudzovanie poskytnutia úveru v budúcnosti aj z dlhodobého hľadiska.

Aktuálna situácia sa neustále vyvíja a je vhodné počkať na spoločné riešenie bankového sektora s vládnymi predstaviteľmi. ČSOB  robí všetko pre to, aby  dôsledky tejto mimoriadnej situácie zmiernila v čo najväčšom možnom rozsahu.

Viac informácii dostanete na info@csob.sk.
 
Zdroj: ČSOB, Foto: Ivan Sedlák