Ktoré príjmy banka akceptuje pri žiadosti o hypotéku?

Autor: redakčne upravené
30.03.2023 (11:15)

Bez dostatočnej výšky príjmov akceptovateľných bankou v drvivej väčšine prípadov žiadny úver nedostanete. Banka totiž musí mať istotu, že svoj záväzok budete mať z čoho splácať pravidelne a v potrebnej výške. Vo všeobecnosti môžeme príjmy rozdeliť na hlavné a doplnkové.

Hlavné príjmy žiadateľa o hypotéku

K hlavným príjmom patria:
  • mzda zamestnanca,
  • príjem z podnikania SZČO alebo iných typov spoločností, napríklad s.r.o.,
  • príjem z výkonu slobodného povolania,
  • príjem z prenájmu
  • starobný alebo výsluhový dôchodok.
Za hlavné príjmy ich považujeme preto, lebo bez nich banky nebudú akceptovať doplnkové príjmy. Hlavné príjmy musia byť overiteľné či už v Sociálnej poisťovni, podľa daňového priznania prípadne podľa Potvrdenia o príjme, ak sa jedná napríklad o mzdy policajtov alebo vojakov v kombinácií s doložením výpisov z účtu, na ktoré sú poukazované alebo výplatných pások. V niektorých prípadoch banky akceptujú ako hlavný príjem aj štipendiá.

Spôsoby výpočtu priemerného hlavného príjmu

Štandardne banky posudzujú príjem žiadateľa tak, že urobia aritmetický priemer za posledných 6 alebo 12 mesiacov, minimálne však za 3 mesiace. Základné typy príjmov a spôsob ich výpočtu v prípade podnikania a príjmov z prenájmu, banky posudzujú rôznymi spôsobmi.

Buď vychádzajú z daňového priznania, kedy základ dane po odpočítaní daňovej povinnosti vydelia 12 alebo vychádzajú z ročných obratov vašej firmy a určité % vydelia 12.

Príjmy z prenájmu žiadatelia dokladujú daňovým priznaním, nájomnou zmluvou a výpismi z účtu.

Individuálne banky posudzujú príjmy z podnikania na základe mandátnych zmlúv, kde je už vopred stanovená odmena za vykonanie pravidelných prác. Samozrejme, vždy sa musí jednať o príjmy oficiálne a riadne zdokladovateľné.

Doplnkové príjmy

K doplnkovým príjmom patria:
  • rodičovský príspevok,
  • invalidný, sirotský a vdovský dôchodok,
  • výživné,
  • diéty,
  • opatrovateľský príspevok, prípadne príspevok na náhradnú starostlivosť.
Základnou vlastnosťou doplnkových príjmov je to, že nemôžu byť jediným príjmom žiadateľov o úver. Je možné akceptovať ich ako jediný zdroj príjmu jedného žiadateľa iba vtedy, ak do úveru vstupuje aj ďalší spoludlžník so svojim hlavným príjmom.

Akceptácia doplnkových príjmov je v bankách rôzna

Niektoré banky napríklad vôbec neakceptujú diéty, iné len stanovenú časť z nich a aj to vymedzujú, z akého dôvodu sú diéty vyplácané a či sú žiadateľovi vyplácané na účet spolu so mzdou. Takisto rôzne druhy dôchodkov každá banka akceptuje iným spôsobom. Hypotekárni špecialisti sa často stretávajú s klientmi, ktorí majú príjmy na základe dohody o vykonaní práce. Žiaľ, tento typ príjmu sa z princípu nedá považovať za stabilný a banky ho väčšinou akceptovať nebudú.

Ako dlho musí trvať zamestnanie?

Dôležitým faktorom pri akceptácii príjmov je aj doba ich poberania. Banky určite nebudú akceptovať príjmy žiadateľov, ktorí sú v rámci zamestnania v skúšobnej alebo vo výpovednej dobe. V niektorých prípadoch vedia akceptovať aj dobu určitú, ale musí trvať stanovenú dobu, prípadne v niektorých bankách už musí byť aspoň raz obnovená. V iných bankách zase od vás môžu požadovať potvrdenie od zamestnávateľa, že vás bude zamestnávať aj po skončení doby určitej.

Väčšinou stačí, keď mzda zamestnanca na Slovensku je vyplácaná aspoň 3 mesiace, musíme vás však upozorniť, že niektoré banky počítajú 6-mesačný priemer, čiže vaše príjmy aj za menej mesiacov vydelia počtom mesiacov 6. V prípade príjmov zo zahraničia je nutný príjem minimálne za 6 až 12 mesiacov.

Pre banky je dôležité aj to, či sa jedná o prvé zamestnanie žiadateľa, alebo je pracovná história klienta už dlhšia.

Dĺžka podnikania a akceptácia príjmov z neho

Čo sa týka podnikania, minimálna doba, za akú banky sledujú príjmy, je aspoň 6 mesiacov predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia, niektoré banky vyžadujú, aby podnikanie živnostníka trvalo aspoň 2 roky. Pri s.r.o. banky požadujú dlhšiu existenciu firmy, ktorou je väčšinou minimálne 1 rok.

Dôchodky sa posudzujú individuálne

Posudzovanie dôchodkov a rôznych sociálnych dávok a jeho doba sú spravidla bankami posudzované individuálne s ohľadom aj na budúci predpoklad poberania toho – ktorého typu príjmu.

Ako vidíte, banky posudzujú príjmy rôznymi spôsobmi. Ak chcete požiadať o hypotéku a vopred chcete vedieť, či vaše príjmy budú na schválenie hypotéky postačovať, poraďte sa s hypotekárnym špecialistom. Poradí vám, ako máte postupovať, aby vaše príjmy boli pre banku vhodné a dostačujúce.
 
Zdroj: hypoconsulting.sk, Foto: Laura BC, Burst.shopify.com