Špecifiká hypoték pre sprostredkovateľov, lekárov, notárov, či daňových poradcov

Autor: redakčne upravené
06.04.2023 (09:30)

Existujú určité typy povolaní, v ktorých človek nie je zamestnaný na klasickú pracovnú zmluvu. Ako postupujú banky pri schvaľovaní hypotéky pre túto kategóriu pracujúcich?

Poskytnutie hypotéky pre členov vybraných komôr

Ak ste lekár, notár, advokát, či daňový poradca a zároveň ste aj členom príslušnej komory, niektoré banky vám vedia poskytnúť hypotéku na základe vyššieho % ročných tržieb resp. obratov. Napríklad kým iným podnikateľom banka akceptuje 40% z ročného obratu, u „komorových“ žiadateľoch je to až 60%. Tak, ako aj ostatní podnikatelia, aj vy budete musieť banke predložiť daňové priznanie s prílohami, výpisy z podnikateľského účtu, potvrdenie z daňového úradu o podaní daňového priznania a zaplatení dane, a navyše sa musíte preukázať aj platným členstvom vo vašej komore.

Hypotéka pre sprostredkovateľov

Niektoré banky nemajú problém poskytnúť úver aj realitným a poistným maklérom. Podmienkou je väčšinou potrebná doba výkonu vašej činnosti a nepretržitý dostatočný príjem. K žiadosti sa dokladajú provízne výpisy resp. potvrdenie z vašej spoločnosti o vyplatených províziách, výpisy z účtu, potvrdenie z daňového úradu o podaní daňového priznania a daňové priznanie vrátane príloh.

Hypotéky pre profesionálnych športovcov a rakúske opatrovateľky

V prípade profesionálnych športovcov a opatrovateliek pracujúcich v zahraničí sa jedná o istý spôsob podnikateľskej činnosti. Napriek tomu, že svoju činnosť vykonávajú v zahraničí, za určitých podmienok im banky vedia poskytnúť hypotéku.

Ak podnikáte v zahraničí inými spôsobmi, hypotéku ani spotrebný úver vám banka neposkytne.

Odporúčanie hypotekárneho špecialistu

Ak ste podnikateľ a plánujete kúpu nehnuteľnosti alebo refinancovanie už existujúcej hypotéky a neviete, čo všetko vás čaká pri vybavovaní hypotéky s vašim typom príjmov, obráťte sa na hypotekárneho špecialistu, ktorý má skúsenosti aj s poskytovaním úverov pre podnikateľské subjekty.
 
Zdroj: hypoconsulting.sk, Foto: Sarah Pflug, Burst.shopify.com