Drahé hypotéky oživili záujem o stavebné sporenie

Autor: redakčne upravené
23.03.2023 (15:00)

Vysoké splátky mnohým žiadateľom o úver znemožňujú dofinancovať hypotéku spotrebným úverom. Riešením môže byť stavebný úver.

Situácia na trhu hypoték sa od jari 2022 postupne pre mnohých žiadateľov komplikuje, pretože úrokové sadzby neustále stúpajú a predpovede analytikov nesľubujú ich zastavenie alebo dokonca opätovné znižovanie. Aj žiadatelia, ktorí majú relatívne dobré príjmy, majú problém získať peniaze na zaobstaranie nového bývania, hlavne ak nemajú nasporených aspoň 20% kúpnej ceny alebo ďalšiu nehnuteľnosť na založenie.  
 
BannerHC-banky.sk
 

Zmena pri dofinancovaní hypotéky pri vyšších úrokoch

Kým pred rokom mal dlžník na novej hypotéke vo výške 100.000 eur so splatnosťou 30 rokov a úrokom 1% splátku splátku 322 eur, dnes je to až okolo 450 eur, čo je obrovský skok. Pri štandardných príjmoch okolo 1.500 eur mohol ešte splácať aj 20.000 – ový spotrebný úver so splátkou 250 eur k spomínanej splátke hypotéky vo výške 320 eur. Podmienky banky mu to umožnili, pretože splnil parameter DTI, stress test aj finančný vankúš vo výške 40%. Okrem toho v tom čase bola aj suma životného mimina o niečo nižšia. Dnes už ten istý klient pri úroku 3,5% nespĺňa pri kombinácií splátok hypotéky a spotrebného úveru podmienku maximálnej výšky splátky a aj keď mu banka hypotéku vo výške 100.000 eur schváli, spotrebný úver k nej už z dôvodu vysokej splátky nedostane.

Dostupný spôsob dofinancovania hypotéky úverom zo stavebnej sporiteľne

Vyriešiť problém dofinancovania hypotéky môže stavebný úver. Špecialisti zo spoločnosti Hypoconsulting, s.r.o. sa v praxi stretávajú s tým, že väčšina klientov stavebné sporenie nemá. Musia teda žiadať o stavebný medziúver, ktorý sa od klasického stavebného úveru odlišuje spôsobom splácania. Stavebný medziúver je pre mnohých žiadateľov jedinou možnosťou, ako dostať k hypotéke ďalšie peniaze. Stavebná sporiteľňa môže klientovi poskytnúť úver aj bez založenia nehnuteľnosťou až na 30 rokov, čiže splátka stavebného úveru bude podstatne nižšia ako pri spotrebnom úvere.

Kým pri bankovom spotrebnom úvere vo výške 20.000 eur so splatnosťou 8 rokov by mal klient splátku okolo 260 eur, v stavebnej sporiteľni by mu splátka vyšla vo výške okolo 110 eur.

Výhody a nevýhody produktov stavebnej sporiteľne

Ak má klient už existujúcu zmluvu stavebného sporenia, je pre neho jednoduchšie získať stavebný úver na kúpu nehnuteľnosti alebo dofinancovanie bankovej hypotéky, ktorý môže byť zároveň aj lacnejší. Okrem toho spláca už rovno istinu.

Pri medziúveroch, je situácia trochu iná. Okrem toho, že si musí žiadateľ založiť účet stavebného sporenia, najskôr spláca tzv. medziúver, ktorého splátku tvorí úrok vždy celej istiny a jej druhá časť ide na účet stavebného sporenia. Až v momente, kedy nasporí určitú sumu a splní tak podmienku stavebnej sporiteľne, sa z medziúveru stane riadny stavebný úver. Medziúver je tak drahší o sumu zaplatených úrokov a zároveň o poplatky, ktoré napríklad banke za spotrebný úver nie je potrebné platiť.

Na druhej strane výhodou akéhokoľvek typu úveru na dofinancovanie zo stavebnej sporiteľne je dlhšia doba splatnosti, čo dáva mnohým možnosť získať peniaze na dofinancovanie hypotéky .

Situácia na trhu stavebného sporenia

Ešte do roku 2021 na slovenskom trhu pôsobili tri stavebné sporiteľne: Wustenrot, ČSOB stavebná sporiteľňa a Prvá stavebná sporiteľňa. V roku 2021 činnosť stavebnej sporiteľne ukončila Wustenrot a od 1.7.2022 produkty stavebného sporenia, už neposkytuje ani ČSOB stavebná sporiteľňa. Ako jediná na našom trhu tak ostala Prvá stavebná sporiteľňa. Počas minulého roka si ľudia v Prvej stavebnej sporiteľni uzatvorili 54 587 nových zmlúv stavebného sporenia, čo predstavuje nárast o 24,5 % oproti roku 2021. „Stavebné sporenie je uzatvorený systém, ktorý je menej náchylný na trhové výkyvy a spravidla poskytuje stabilnejšie podmienky a úrokové sadzby. Ak si klienti porovnajú viacero možností na financovanie bývania, pre mnohých je práve úver zo stavebného sporenia jasnou voľbou. Očakávame, že vysoký záujem o stavebné sporenie a úvery bude pokračovať aj v ďalšom období,“ hovorí Milan Baláž, riaditeľ úseku obchodu PSS.

Čísla v uvedených príkladoch sú orientačné a v čase zverejnenia môžu byť odlišné, nakoľko úrokové sadzby sa rýchlo menia a zvyšujú.
 
Zdroj: hypoconsulting.sk, PSS, Foto: redakcia