Maják

majak

Majak.sk je platforma, ktorá spája ľudí, ktorí si chcú požičať s tými, ktorí majú voľné peniaze a sú ochotní požičať ich cudzím ľuďom. Nie je to banka ani nebanková spoločnosť a teda nepodlieha kontrole NBS. Nejde o vzťah medzi jedným investorom a jedným dlžníkom, ale o vzťah medzi jedným investorom a viacerými dlžníkmi, čiže ide o kolektívne požičiavanie na jednej a komunitné investovanie na druhej strane. O pôžičku je možné požiadať online.
 
Výška pôžičky
300 - 1000 eur
Doba splatnosti
6 mesiacov - 2 roky
Úrok
33 - 39%
RPMN
?

Informácie pre žiadateľov

O pôžičku môže požiadať každý, kto má 18 a viac rokov, má občianstvo SR a úspešne splnil podmienky skóringu. Čiže pôžičku nemusia schváliť každému.

Po zaslaní predbežnej online žiadosti o pôžičku a registrácii do portálu Majak.sk, overia si vaše kontaktné údaje a identitu (na základe občianskeho preukazu) a zašlú vám na podpis zmluvu. Podpíšete ju tiež online. Až potom podáte záväznú žiadosť o pôžičku. Keď vám žiadosť schvália, zaradia vás do systému a začnú hľadať investora, ktorý vám požičia. Keď investora nájdu, pošlú vám peniaze na účet.

Informácie pre investorov

Do online pôžičiek môže investor vložiť od 1 000 do 20 000 euro. Tak, ako pri každom investovaní, aj pri investovaní do kolektívnych pôžičiek musí investor počítať s rizikom. Majak.sk eliminuje riziko cez skóringový model dlžníka, rozložením investície do viacerých pôžičiek a garanciou preplatenia nesplatenej časti istiny.

Poplatky

Okrem úrokov žiadateľ platí aj poplatok za poskytnutie vo výške 6% z výšky pôžičky. Ak sa chcete drahej pôžičky zbaviť predčasne, pripravte sa na poplatok za predčasné splatenie vo výške 5% z predčasne splatenej sumy.

Hodnotenie

Výška úverov je do 300 eur, čo je pomerne nízka suma. V porovnaní s úrokami, ktoré ponúkajú banky je úrok do 39% značne vysoký a spolu s poplatkom za poskytnutie sú tieto úvery výrazne drahšie ako bankové úvery či nebankové pôžičky.

Platformu online pôžičiek Majak.sk prevádzkuje

Peer2Peer, s.r.o.

Mostová 2, 811 02 Bratislava
info@majak.sk
+421 948 97 17 17

Viac informácii na majak.sk


>> späť