Marcový maloobchod stúpa, no efekt vyšších reálnych miezd sa ešte podľa analytika plne neprejavil

07.05.2024 (18:05)

Maloobchodné tržby v marci skončili pod očakávaniami, konštatuje analytik Slovenskej sporiteľne Marián Kočiš.

No zostali podľa neho v pozitívnom pásme, keďže medziročne zaznamenali rast o 0,5 %. Na medzimesačnej báze maloobchodné tržby po sezónnom očistení klesli o 0,6 %. Celkové maloobchodné tržby vzrástli v prvom štvrťroku 2024 o 2,4 %. To sa odrazí aj v celkovej spotrebe domácnosti, ktorá podľa očakávaní analytikov Slovenskej sporiteľne bude jedným z ťahúňov rastu HDP v tomto roku.

Nárast zaznamenalo šesť z deviatich podkategórií maloobchodu. Najvýznamnejšia kategória, tržby v nešpecializovaných predajniach, ako sú supermarkety, medziročne vzrástla o 3,4 %. Najvýraznejší vplyv však opäť priniesol takmer 16-percentný nárast obratu z e-shopov a zásielkového predaja. Celkovú maloobchodnú bilanciu pozitívne ovplyvnil aj medziročný nárast tržieb o 3,8 % v predajniach s ostatným tovarom pre domácnosť. Na druhej strane, celkový výsledok sektora podľa údajov Štatistického úradu SR tlmili poklesy tržieb čerpacích staníc o 20,8 % a predajní pre informačné a komunikačné technológie o 36,1 %. „Tu vidíme najhlbší prepad od jesene 2018, pričom rolu zohral najmä bázicky efekt, keď sme v minulom roku v tomto type maloobchodných predaji videli naopak výborné výsledky,“ konštatoval Kočiš.

Maloobchodné tržby a celkovú spotrebu domácností naďalej podľa Kočiša podporuje nižšia miera inflácie a silný rast nominálnych miezd. „Trh práce zostáva odolný, nezamestnanosť je na nízkych úrovniach a naďalej existuje dopyt po kvalifikovaných zamestnancoch, čo domácnosti prirodzene stavia do komfortnej situácie a zlepšuje ich sentiment,“ hovorí Kočiš. Po dvoch predchádzajúcich rokoch poklesu reálnych miezd sa domácnosti podľa neho vracajú tiež do lepšej finančnej kondície, čo sa v sumáre prejavuje aj na indikátoroch spotrebiteľskej dôvery.

Na druhej strane naďalej platí, že domácnosti vyššie príjmy využijú aj na doplnenie úspor. „To bude rast tržieb a aj rast celkovej spotreby do istej miery limitovať a zároveň by malo dopĺňanie úspor pôsobiť protiinflačne,“ povedal Kočiš. Ďalším impulzom pre rast spotreby by mohol prísť podľa neho už čoskoro v podobe začiatku uvoľňovania menovej politiky zo strany Európskej centrálnej banky. „Predpokladáme, že spotreba domácností bude v roku 2024 jedným z hlavných ťahúňov ekonomického rastu Slovenska,“ dodal Kočiš.

Obdobne sa vyjadril aj analytik 365.bank Tomáš Boháček. „Celkovo sa maloobchod vyvíja v súlade s očakávaniami, hoci spomalenie môže naznačovať, že spotrebitelia najskôr preferujú doplnenie svojich úspor po období vysokej inflácie, čo dokazuje aj nárast vkladov v bankách,“ povedal Boháček. Tým, že inflácia by podľa ich odhadov mala nateraz naďalej oscilovať v blízkosti súčasných úrovní 2,3 % až 2,6 % a mzdy by sa mali udržiavať na vyšších úrovniach s priestorom pre ich ďalší rast, môže byť vývoj výdavkov spotrebiteľov v ďalších mesiacoch ešte pomerne silný.

„Súčasná, pomerne krátko trvajúca obnova rastu reálnych miezd, sa nestihla plne zobraziť v raste maloobchodu, to očakávame až v dátach, ktoré budú zverejňované na jeseň,“ pokračoval Boháček. Stále navyše podľa jeho slov platí, že domáca spotreba by mala byť v tomto roku významným zdrojom aj rastu celej ekonomiky, ktorý by v medziročnom porovnaní mal dosiahnuť v tomto roku 2,2 %.
 
Zdroj: SITA, Foto: redakcia