Motoristi majú na opravu chyby pri kúpe diaľničnej známky oveľa viac času

11.09.2023 (18:25)

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) zmenila obchodné podmienky pri nákupe elektronickej diaľničnej známky. Najvýznamnejšou zmenou je, že pôvodný 15-minútový interval na opravu akéhokoľvek údaju zadaného pri nákupe známky sa výrazne predlžuje. Po novom je možné oznámiť opravu napríklad chybne zadaného evidenčného čísla vozidla až do konca daného kalendárneho dňa.

NDS o tom v pondelok informovala s tým, ž touto zmenou výrazne vyšla v ústrety motoristom, ktorí si zle zadaný údaj všimli až s väčším časovým odstupom a nestihli požiadať o opravu do 15 minút.

Naďalej platí, že za zadané údaje pri nákupe akéhokoľvek typu elektronickej diaľničnej známky zodpovedá sám zákazník. „Ak sa pri zadávaní údajov pomýli alebo niečo vynechá, je povinný oznámiť to poskytovateľovi služby (momentálne SkyToll), bezodkladne po zistení, najneskôr však po novom do konca kalendárneho dňa, v rámci ktorého bol takýto chybný alebo neúplný údaj poskytnutý," uviedla hovorkyňa NDS Eva Žgravčáková. Ak táto lehota uplynie, oprava, doplnenie alebo zmena bude možná len v tom prípade, ak preukázateľne pôjde o neexistujúce vozidlo.

Nový postup bude NDS uplatňovať aj vzhľadom na novú legislatívu súvisiacu s možnosťou prenosu tabuliek s evidenčným číslom (TEČ) medzi vozidlami. Pokiaľ si motorista kúpi nové auto, ale umiestni naň svoju pôvodnú tabuľku, na ktorej má platnú diaľničnú známku, tá ostane platná. Pokiaľ si motorista chce preniesť platnú diaľničnú známku z pôvodného evidenčného čísla vozidla (EČV) na úplne nové evidenčné číslo, postup bude rovnaký, ako doteraz. „Pribudne však povinnosť priložiť aj potvrdenie o úhrade diaľničnej známky. Takisto sa po novom požaduje priloženie kompletne vyplneného a podpísaného písomného súhlasu pôvodného prevádzkovateľa vozidla so zmenou v evidencii úhrad diaľničných známok," upozornila Žgravčáková.

Podľa diaľničiarov naďalej ostáva v platnosti, že o zmenu v evidencii je možné požiadať buď na portáli eznamka.sk alebo vo vybraných obchodných miestach v krajských mestách. Ak motorista predloží korektne všetky doklady potvrdzujúce zmenu evidenčného čísla vozidla, tento proces trvá maximálne dva pracovné dni, zmena však býva štandardne realizovaná v priebehu jedného pracovného dňa. Následne je motoristovi zaslané potvrdenie o vybavení žiadosti na ním zadanú emailovú adresu, resp. formou SMS. Za účelom zmeny registrácie vozidla sa vyžaduje predložiť (v prípade internetového portálu elektronicky v jednom súbore ZIP či RAR) doklady preukazujúce zmenu EČV.
 
Zdroj: SITA, Foto: redakcia