Môže získať klient s nedostatočným príjmom hypotéku?

Autor: Karin Gronová
10.03.2016 (10:30)

Hypotéku bez dokladovania príjmov už banky neponúkajú. Prečítajte si, či vôbec máte šancu získať hypotéku, ak nemáte dostatočne veľký preukázateľný príjem.

Denne sa stretávam s klientmi, ktorí by si chceli vziať hypotéku na bývanie, no pracujú za minimálnu mzdu alebo pracujú ako živnostníci pre rôzne spoločnosti a ich preukázateľný príjem nie je dostatočný k tomu, aby splnili podmienky pre poskytnutie hypotekárneho úveru s dokladovaním príjmov. V minulosti pre takýchto klientov bola možnosť zobrať si hypotéku bez dokladovania príjmov, i keď za oveľa horších podmienok, ako boli klasické hypotéky s overením príjmu. Avšak v súčasnosti už ani táto možnosť neexistuje.

gepard

Aké je riešenie?

Tento rok pristúpili už aj posledné banky, ktoré poskytovali hypotéky bez dokladovania príjmu, k ich zrušeniu. Momentálne panuje na bankovom trhu akýsi strach nájsť riešenia financovania pre takýchto klientov. Niektoré banky začali poskytovať hypotéky podľa obratov na bežnom účte klienta. V tomto prípade banka podrobne analyzuje kreditné položky na bežnom účte klienta. Avšak sú to skôr len prvé lastovičky a tento typ úveru podlieha prísnemu posúdeniu, zďaleka nie je ešte tak zautomatizovaný ako klasické hypotéky s dokladovaním príjmu. Preto nie je možné na tento typ hypotéky úplne spoliehať.

V prípade typu hypoték s overovaním obratov na bežnom účte klienta, banky zohľadňujú obraty na súkromnom účte klienta, prípadne na účte klienta patriacemu k živnosti. Ale obraty na účte spoločnosti typu s.r.o. i v prípade, že s.r.o. je iba vo vlastníctve klienta, banky spravidla neberú do úvahy vôbec.

Neprehliadnite V prípade žiadateľa, ktorý  by chcel dokladovať príjem z jeho vlastnej s.r.o., prichádza potom do úvahy, v niektorých bankách už roky zaužívaný vzorec: 10 % z tržieb spoločnosti vydeliť číslom 12. Takto vypočítanú sumu vie potom banka akceptovať ako mesačný príjem žiadateľa o hypotéku. V prípade s.r.o. je ešte jedna možnosť akceptácie príjmu, a to príjem z rozdelenia zisku, ktorý s.r.o.-čka žiadateľa o hypotéku vykázala za posledné zdaňovacie obdobie.

Momentálne získať hypotéku, čo i len minimálnu, bez dokladovania príjmu klienta, je veľmi obtiažne. I keby sa jednalo len o malú sumu v porovnaní s investíciou klienta. Napríklad, reálna situácia mojich klientov, ktorí kupovali rodinný dom za 150.000 eur a chýbalo im 16.000 eur, no nemali žiadny preukázateľný príjem, pretože boli obaja len veľmi krátko živnostníci. Žiadna banka im nevedela poskytnúť žiadny typ úveru ani v prípade, že by ako zabezpečenie 16-tisícového úveru poskytli banke celý dom v hodnote 150 tisíc. Taká je reálna situácia. Moji klienti to riešili pôžičkou v rodine.


Foto: Ivan Sedlák