Na Slovensku sa otvorí diskusia o zavedení dôchodkového stropu v závislosti od náročnosti povolania

25.03.2024 (18:00)

Na Slovensku sa otvorí veľká odborná diskusia o nastavení a zavedení dôchodkového stropu v závislosti od náročnosti povolenia.

Povedal to v pondelok minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš po stretnutí s českým ministrom práce Marianom Jurečkom. „Na Slovensku bol za predchádzajúcej vlády zrušený dôchodkový strop, ktorý sme my v minulosti zaviedli. Česká republika bude teraz zavádzať dôchodkový strop v závislosti od náročnosti povolania a nás to veľmi inšpiruje. Tí, čo vykonávajú najnáročnejšie práce by mali odchádzať do dôchodku skôr, ako tí ostatní,“ uviedol Tomáš, s tým, že už teraz máme na Slovensku štyri kategórie povolaní.

Obaja ministri v pondelok preberali veľa praktických otázok a inšpirovali sa navzájom ohľadom sociálnych systémov. „Riešili sme lehoty priznávania a uznávania dôchodkov. Mnohí majú kombinované dôchodky a niekedy dlhšie trvá ich priznanie. Vyhodnotili sme to a urobíme maximum pre to, aby sme lehoty skracovali, aby časti dôchodkov z druhého štátu boli priznávané čo najrýchlejšie,“ skonštatoval Erik Tomáš.

Ďalšou z tém boli plánované zmeny v oblasti sociálnych služieb. „Na Slovensku sa pripravuje veľká reforma v sociálnych službách, ktorá má platiť od 1.1.2026 a je naviazaná na Plán obnovy, takže to musíme stihnúť. ČR už model, ktorý nastavujeme my používa,“ uviedol šéf slovenského rezortu práce. Po novom by mala odkázaná osoba dostať jeden príspevok a ona sa rozhodne na akú službu ho použije, či na opatrovanie svojimi príbuznými, terénnymi pracovníkmi alebo na opatrovanie v pobytovom zariadení sociálnych služieb. V susednej Českej republike už tento systém takto funguje. Český minister práce uviedol, že budú musieť posilňovať kapacity sociálnych služieb vzhľadom na neodvratnú demografiu a starnutie populácie. „V Českej republike je dôraz na terénne sociálne služby v prirodzenom prostredí klienta. Riešime ako nastaviť financovanie. Vláda teraz zvyšuje pre ľudí s vysokým stupňom závislosti príspevok na starostlivosť,“ uviedol Jurečka. Uvedomuje si tiež, že je nutné hľadať lepší nastavení odľahčovacích služieb pre rodiny so zdravotne ťažko postihnutými členmi domácností.
 
Zdroj: SITA, Foto: redakcia