Na vyšší dôchodok z druhého piliera si od roku 2024 majú prispievať aj pracujúci penzisti

03.05.2022 (18:20)

V súčasnosti je pritom osoba sporiteľom v kapitalizačnom pilieri len do momentu, odkedy začne dostávať starobný alebo predčasný starobný dôchodok.

Na vyššiu penziu z druhého piliera si od roku 2024 budú môcť prispievať aj pracujúci poberatelia starobných dôchodkov. V novele zákona o starobnom dôchodkovom sporení to navrhuje ministerstvo práce a sociálnych vecí. V súčasnosti je pritom osoba sporiteľom v kapitalizačnom pilieri len do momentu, odkedy začne dostávať starobný alebo predčasný starobný dôchodok.

Podľa návrhu rezortu práce sa sporiteľovi pri odchode do dôchodku z druhého piliera začne vyplácať tzv. programový výber z polovice jeho nasporenej sumy. Pôjde o 120 mesačných splátok počas 10 rokov, ktoré budú v súčte tvoriť polovicu nasporenej sumy. „Počas tohto obdobia bude môcť sporiteľ naďalej posielať z poistného na starobné poistenie aj povinné príspevky do druhého piliera, a to aj napriek tomu, že už tomuto poistencovi vznikol nárok na výplatu starobného alebo predčasného starobného dôchodku z druhého piliera," uviedlo ministerstvo práce a sociálnych vecí. Zavedením platenia príspevkov do druhého piliera aj pre pracujúcich penzistov sa majú v roku 2024 znížiť príjmy Sociálnej poisťovne o 1,8 milióna eur a v roku 2025 o 5,6 milióna eur.

Výplatná fáza druhého penzijného piliera by sa mala od roku 2024 zásadne zmeniť. Od dosiahnutia dôchodkového veku sa má nasporená suma rozdeliť na dve polovice. Jednu polovicu bude dôchodková správcovská spoločnosť vyplácať počas 10 rokov tzv. programovým výberom sporiteľovi, druhá polovica úspor sa má naďalej priebežne zhodnocovať vo fondoch. Počas týchto 10 rokov budú tieto sumy dediteľné. Po 10 rokoch si sporiteľ môže zo zvyšných úspor zakúpiť doživotný dôchodok v životnej poisťovni. Po zakúpení doživotného dôchodku pozostalí po sporiteľovi strácajú výhodu dedenia.
 
Zdroj: SITA, Foto: redakcia