Najlepším spomedzi konzervatívnejších fondov je J&T Bond

21.02.2019 (15:30)

Má najlepší pomer medzi výnosom a podstupovaným rizikom. Vďaka tomu zvíťazil fond J&T Bond EUR v súťaži Top Fond v kategórii konzervatívne zmiešané a štruktúrované fondy. Jeho výkonnosť dosiahla za minulý rok 3,58 %. Fond je zložený z korporátnych dlhopisov silných spoločností na slovenskom trhu, akými sú napríklad J&T Finance Group, J&T Real Estate, Tatry Mountain resorts, JOJ Media House a mnohé iné.

Atraktivitu fondu potvrdzuje aj objem investovaných prostriedkov. Klienti J&T Banky doň od jeho založenia v septembri 2013 investovali už štvrť miliardy eur. „J&T Bond je zložený z korporátnych dlhopisov, objem investovaných prostriedkov dokazuje, že dlhopisy sú u našich investorov veľmi obľúbené. Vnímajú ich ako možnosť investovať do lokálnych firiem a projektov, ktoré môžu priamo vidieť, poznajú ich a môžu tak participovať na ich rozvoji. Navyše tak podporujú domácu slovenskú ekonomiku,“ hovorí riaditeľka J&T Banky na Slovensku Anna Macaláková.

Klienti banky môžu do fondu J&T Bond investovať aj prostredníctvom takzvaného Investičného vkladu. Ide o kombináciu termínovaného vkladu a podielového fondu. Volia si, v akom pomere rozložia peniaze medzi termínovaný vklad so zvýhodnenou úrokovou sadzbou a investíciu do podielového fondu. Majú tak istotu garantovaného výnosu z termínovaného vkladu v kombinácii s výnosmi podielového fondu, s ktorým je síce spojené riziko, ale výnosy z neho môžu byť násobne vyššie.

Organizátorom podujatia Top fond 2018 je Slovenská asociácia správcovských spoločností a Mafra Slovakia – vydavateľ Hospodárskych novín.
 
J&T Banka patrí medzi najrýchlejšie rastúce banky v regióne. Je lídrom v oblasti privátneho a investičného bankovníctva. Na Slovensku administruje klientske aktíva vo výške 2,46 miliardy eur. Vytvára unikátne investičné príležitosti s najvyššou mierou individuálneho prístupu. Ceníme si zásadu vzájomného úspechu, a preto sa s našimi klientmi delíme o výnosy. Považujeme ich za svojich partnerov. Cieľom J&T Banky je bohatšie Slovensko. V umení, vo vzdelávaní a v inováciách, preto podporujeme tie najlepšie projekty. Spoločne s českou J&T Bankou, ruskou J&T Bank AO, chorvátskou J&T Bank a s Poštovou bankou sme súčasťou bankového a finančného holdingu J&T Finance Group SE. Viac informácií na www.jtbanka.sk a www.jet.sk.

(PR servis)

 
Zdroj: J&T Banka , Foto: J&T Banka