Najviac podaní smerovaných ÚDZS sa týka nespokojnosti s postupom pri liečbe

27.05.2024 (18:00)

Najviac podaní smerovaných Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) sa týka nespokojnosti s postupom pri liečbe. Predstavujú 43 percent všetkých podaní.

Ako ďalej informuje úrad, celkovo v minulom roku riešil 2 133 podaní v oblasti poskytovania zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti, vrátane 442 podaní nedoriešených z predchádzajúcich rokov. Vyriešených bolo 1 637 podaní, čo predstavuje 77 percent.

Vlani pritom úrad výkonom dohľadu vyriešil celkovo 679 podaní v oblasti poskytovania zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti. Z uvedeného počtu bolo 126 podaní opodstatnených, 544 neopodstatnených a 9 podaní odložil ad acta. V opodstatnených podaniach riešených výkonom dohľadu a ukončených v roku 2023 bolo najčastejšie zistené pochybenie v špecializovanom odbore vnútorné lekárstvo a oftalmológia.

„Úrad aj v roku 2023 naďalej sledoval vývoj zvyšujúceho sa počtu podaní vo vzťahu ku skupine poskytovateľov zdravotnej starostlivosti zo skupiny iClinic," informuje ďalej ÚDZS. V roku 2023 úrad prijal 27 nových podaní v oblasti poskytovania zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti. Z celkového počtu 74 doteraz prijatých podaní, úrad vyriešil 67 podaní, z toho v 34 podaniach bolo zistené porušenie, 7 podaní zostáva v riešení.

V priebehu roku 2023 úrad uložil spolu 76 pokút za nesprávne poskytnutú zdravotnú starostlivosť. V porovnaní s predchádzajúcim rokom ide o pokles. „Našou prioritou je viesť poskytovateľov k správnym liečebným postupom i k udržateľnému prístupu k pacientom a pacientkam. Takže viac nám záleží na osvete ako na pokutách, pred finančným postihom uprednostňujeme ukladanie nápravných opatrení, aby sa chyby neopakovali,“ povedal predseda úradu Michal Palkovič.
 
Zdroj: SITA, Foto: redakcia