NBS upozorňuje na spoločnosť AXE Capital Group SE

20.04.2022 (18:00)

Činnosť firmy v súčasnosti nepodlieha dohľadu centrálnej banky.

Národná banka Slovenska (NBS) upozorňuje na aktivity spoločnosti AXE Capital Group SE, ktorá ponúka možnosť investovať prostredníctvom stránok na sociálnych sieťach Instagram a Facebook. Avšak tie sú zatiaľ bez ponúk a webová stránka spoločnosti nefunguje.

Činnosť firmy v súčasnosti nepodlieha dohľadu centrálnej banky. Zároveň nemá udelené žiadne povolenie na výkon činnosti v oblasti finančného trhu na Slovensku a nie je zapísaná v žiadnom registri vedenom NBS. „Finančné prostriedky investované prostredníctvom tejto spoločnosti nie sú kryté Fondom ochrany vkladov ani Garančným fondom investícií,“ upozorňuje Národná banka Slovenska.

Centrálna banka dlhodobo upozorňuje klientov na finančnom trhu, aby si dôkladne zvážili, s ktorým subjektom vstúpia do zmluvného vzťahu. Oprávnenie na podnikanie jednotlivých subjektov si môžu spotrebitelia preveriť na internetovej stránke NBS.

Spoločnosť AXE Capital Group SE má sídlo v Košiciach a vznikla v roku 2018. V roku 2019 spoločnosť vykázala stratu cez 404-tisíc eur, v roku 2020 evidovala už zisk 1,6 mil. eur. Za rok 2021 hospodárske výsledky zatiaľ ešte nie sú k dispozícii.
 
Zdroj: SITA, Foto: Ivan Sedlák